Welkom bij MKB Regio Zwolle

MKB Regio Zwolle

MKB Regio Zwolle

MKB Regio Zwolle behartigt de belangen van ondernemers in de 20 gemeenten die samen een samenwerkingsverband op economisch terrein zijn aangegaan. We doen dit als een zelfstandige afdeling van MKB-Nederland.

MISSIE
MKB Regio Zwolle verbetert actief het ondernemersklimaat voor het midden en kleinbedrijf.

VISIE
MKB Regio Zwolle brengt ondernemers op regionaal niveau bij elkaar, bevordert Business-to-Business (B2B) en overlegt gericht met overheden en andere relevante marktpartijen.

WHAT – HOW – WHY

  • WHAT Wij helpen MKB-ondernemers om samen meer zakelijk succes te hebben in onze regio.
  • HOW Wij organiseren d.m.v. een sterk netwerk input voor onze lobby bij overheden en andere marktpartijen, creëren ledenvoordelen, bieden landelijke en lokale kennis, handige tools en wetenswaardigheden en helpen onderlinge business bevorderen.
  • WHY Wij gunnen alle MKB-ondernemers een sterke regio waar we allemaal onze groei en continuïteit behouden.

DÉ KRACHT VAN MKB REGIO ZWOLLE
MKB Regio Zwolle heeft een ondernemend bestuur met een groot netwerk, een ruime knowhow en kan het luisterend vermogen omzetten in daadkracht. Kortom: MKB Nederland Regio Zwolle slagvaardig en creatief.

05-08-2016 | 0 reacties

Als gevolg van ingewonnen advies, in het kader van functie scheiding heeft Arthur Reijnders zijn bestuursrol bij MKB regio Zwolle per direct neergelegd. In verband met de toenemende verwevenheid door zijn huidige functie als programmamanager […]

15-04-2016 | 0 reacties

Edwin Peterman weet wat er speelt bij ondernemers. Als bestuurslid van MKB Regio Zwolle zit hij dicht op de lokale bedrijven en helpt hij een brug te slaan tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Als bestuurslid […]

15-04-2016 | 0 reacties

Op donderdag 7 januari 2016 vond de inmiddels traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van VNO-NCW regio Zwolle plaats bij Mooirivier Congreshotel in Dalfsen, dit jaar voor het eerst in samenwerking met MKB Regio Zwolle.

Laurens de Lange, de nieuwe […]