Winstlekkage in het MKB

Thexton Armstrong startte in 2012 een doorlopend onderzoek naar Winstlekkage in het MKB. Meer dan 500 MKB-bedrijven hebben sindsdien aan dit onderzoek deelgenomen.

Uit de tweede analyse van de resultaten in de periode 2015-2017 blijkt dat bij negen van de tien onderzochte bedrijven geld weglekt. Deze winstlekkage bedraagt gemiddeld 8% van de omzet. De voornaamste veroorzakers van winstlekkage bij de onderzochte bedrijven zijn het prijs- en margebeleid, productiviteit en marketing & sales.

Het Nederlandse MKB en de individuele ondernemers laten dus geld liggen waarvan een aanzienlijk deel vermijdbaar is. In het onderzoek is ook aandacht besteed aan strategie en groei. 70% van de onderzochte bedrijven geeft aan nooit te zijn gestart met een bedrijfsplan, ondanks dat de ondernemer groeidoelstellingen heeft geformuleerd.

U kunt deze publicatie kosteloos online ontvangen door een exemplaar te downloaden op www.winstlekkage.nl 

Foto: Anton Erich van Thexton Armstrong overhandigt de nieuwe Winstlekkage publicatie aan Luc Lenferink en Alex Klein, bestuursleden van MKB Regio Zwolle

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share