Werkgroepen

U bevindt zich hier:  Home/Werkgroepen

Wat kan MKB Nederland Regio Zwolle voor u betekenen?

MKB Nederland Regio Zwolle zet zich actief in voor een beter ondernemersklimaat in de regio. Wij werken aan een regio waar u goede zaken kunt doen. Daarom behartigen wij uw belang, concreet en oplossingsgericht. Wij doen er alles aan om ondernemen makkelijker te maken. Denk aan minder regelgeving, eerlijke kansen bij aanbesteding, goede bereikbaarheid, enzovoorts. MKB Nederland Regio Zwolle oefent invloed uit op de landelijke, regionale en lokale overheid.

Onderstaand een overzicht onze werkgroepen die aan onze agenda werken:
Regio Zwolle wordt één

De regio Zwolle herbergt veel ondernemers, lokale ondernemersorganisaties en regionale business clubs. Wij willen hen verbinden en versterken met als doel; samen werken aan een sterke regio.

 • Samenwerking met Ondernemers.team regio Zwolle
 • Aansluiten bij regiobijeenkomsten
 • Partner Regio Zwolle Congres / Organisator Ondernemer Starter van het jaar
 • Samenwerking Marketing Oost / Regio Zwolle.net inzake regio branding
 • Samenwerking VNO-NCW Regio Zwolle
 • Samenwerking Lokale ondernemersverenigingen
Regio Zwolle doet zaken

We stimuleren de onderlinge betrekkingen tussen de ondernemers in de regio en bieden onze leden inkoopvoordeel bij zowel landelijke als regionale leveranciers.

 • Ledenvoordeel
 • Ondernemers stimuleren samen te ondernemen in de regio

 

Regio Zwolle vervoert

Onze leveranciers, afnemers en werknemers moeten niet in de file staan en goed en betaalbaar kunnen parkeren. De regio Zwolle wordt de best bereikbare regio van Nederland.

 • Samenwerking met VNO-NCW Regio Zwolle
 • Initiator regionaal platform: Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle

 

Regio Zwolle ontregelt

Wij wijzen de overheid op overbodige regels en zorgen er voor dat de overheid samenwerkt met ondernemers, door MKB vriendelijk aan te besteden.

 • Ondersteunt door MKB Nederland middels jaarlijkse onderzoeken
 • Onderzoek MKB vriendelijkste gemeente

 

Regio Zwolle werkt

Ondernemers hebben behoefte aan goed opgeleide werknemers en een vraaggericht aanbod van beschikbaar personeel. Het bevorderen van werkgelegenheid.

 • Samenwerken met de onderwijsinstanties.
 • Inzetverplichting aan gegaan door ondertekening sociaal convenant Regio Zwolle.
 • Actieve deelname RPA (Regionaal Platform Arbeidsmarkt)

 

Regio Zwolle bruist

Een aantrekkelijk woonklimaat is een belangrijke peiler voor de economische ontwikkeling. Wij willen een bruisende regio met een divers en hoogstaand aanbod van culturele instanties, (gespecialiseerde) winkels en recreatie.

 • Organiseren Agro en Food Event

 

Regio Zwolle groeit

De economische regio houdt niet op bij gemeentegrenzen. MKB Nederland Regio Zwolle pleit voor een nauwere samenwerking tussen de gemeenten. Alle agenda’s van de gemeenten in de regio dienen écht op elkaar afgestemd te worden. Het gezamenlijk belang van een bloeiende economische regio dient daarbij leidend te zijn.

 • Bijeenkomst wethouders EZ van de 20 gemeenten
 • Zitting SER (Sociaal Economische Raad) Overijssel

 

Regio Zwolle innoveert

Wij pleiten voor een gericht beleid om kansrijke en innovatieve ondernemingen te starten. Ondernemerschap moet voorts niet alleen worden gestimuleerd, maar hierin moet ook worden geïnvesteerd door samenwerking. Goed voorbeeld doet goed volgen!

 • Samenwerking Kennispoort
 • Samenwerking Polymeer Science Park (PSP)
 • Samenwerking Health Innovation Park (HIP)
 • Samenwerking Duurzaam Ondernemend Regio Zwolle (DORZ)
 • Samenwerking Cluster Agro en Food