Waterschapsbestuurder, iets voor u?

Op 20 maart 2019 zijn  er in Nederland waterschapsverkiezingen.

MKB-Nederland, VNO-NCW en de Kamer van Koophandel zoeken de bestuurders voor de zetels die de belangen van het bedrijfsleven in het waterschapsbestuur vertegenwoordigen.

Het waterschap is een bestuursniveau dat onze waterhuishouding controleert en regelt. Het is de oudste democratische bestuursvorm van Nederland.

De waterschappen beheren onder andere waterkeringen, zuiveren afvalwater en zorgen voor schoon oppervlaktewater. Zij zorgen ervoor dat we in Nederland onze voeten drooghouden en dat we veilig achter de dijk kunnen wonen.

Wie kan zich kandidaat stellen?

De benoeming voor bestuurders namens het bedrijfsleven gebeurt via een open kandidaatstelling.
Iedereen die zich verbonden voelt met het bedrijfsleven en de belangen voor deze categorie in het waterschap wil vertegenwoordigen, kan zich aanmelden.
MKB-Nederland, VNO-NCW en de Kamer van Koophandel zoeken kandidaten die binding hebben met het bedrijfsleven en bij voorkeur bestuurlijke ervaring, een goed netwerk en teamspeler zijn. Klik hier voor meer informatie (er opent een PDF).

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share