Vruchtbaar overleg gemeente Kampen en MKB Regio Zwolle

Het bestuur en leden van het Midden en Klein Bedrijf regio Zwolle en de gemeente Kampen – vertegenwoordigd door burgemeester Bort Koelewijn en wethouder economie Geert Meijering – hebben de ambitie uitgesproken om Kampen vriendelijker voor ondernemers te maken. Deze afspraak werd vrijdag gemaakt tijdens een informeel overleg van beide partijen in het kantoor van WEEVER bouw aan de Haatlanderdijk in Kampen.

Kampen bezet momenteel een 47ste positie op de ranglijst van MKB vriendelijkste gemeente. Deze lijst wordt sinds 2016 aangevoerd door de gemeente Rijssen-Holten. Als voormalige burgemeester van Rijssen toonde Bort Koelewijn zich extra gemotiveerd om Kampen omhoog te stuwen. “Een plek in de top tien moet haalbaar zijn”, aldus Koelewijn.

Ondanks het informele karakter van het overleg werden de koetjes en kalfjes snel op stal gezet en grepen beide partijen de gelegenheid aan om de verschillende visies ter tafel te brengen.

MKB regio Zwolle voorzitter Richard Temmink ‘schetste’ een overzicht van een aantal concrete zaken waar MKB regio Zwolle zich al langer sterk voor maakt, terwijl de gemeente Kampen de strategische plannen voor de toekomst ontvouwde. Daarbij omschreef burgemeester Koelewijn de rol van de gemeente als dienstbaar en faciliterend. “De ondernemers moeten het doen, in die afstemming is nog veel winst te halen”.

Versnippering
MKB lid Frans van der Kolk – van VDK installatiegroep en voorzitter Sail Kampen – wees op de soms moeizame samenwerking en communicatie tussen de vele verschillende ondernemersverenigingen in Kampen. “Ik doe het graag, maar er wordt veel dubbel gedaan. Zo heb ik op verschillende bijeenkomsten wethouder Meijering zeven keer het verhaal van de Internationale Hanzedagen horen vertellen. Dit soort dingen kunnen en moeten efficiënter”, zo illustreerde Van der Kolk de versnippering. Volgens hem kan het nieuwe overkoepelende ondernemersplatform in oprichting, De Hanze, een flinke stap in de goede richting zijn. Koelewijn wees daarbij op het belang van professionalisering van een dergelijke vereniging.
Wethouder Geert Meijering lichtte de plannen van de gemeente omtrent de uitbreiding van industriegebied Spoorlanden toe, en de afwegingen die worden gemaakt bij de eventuele uitbreiding van de havencapaciteit van Kampen en de regio.

Kracht Kamper binnenstad
Bort Koelewijn benadrukte de kracht van de unieke Kamper binnenstad en haar bewoners. Kampen wil in de nabije toekomst de bereikbaarheid vergroten en de parkeergelegenheid verbeteren en uitbreiden. “Wat mij betreft zetten we in op grote, het liefst gratis parkeerplaatsen op vijf minuten lopen van het centrum en betaalde parkeerplaatsen in de binnenstad”, aldus de burgemeester die in discussie raakte met MKB lid Willem van der Haven (Zonnegilden) over de handhaving van het detailhandelsbeleid op het industrieterrein Haatland. Van der Haven uitte zijn bezorgdheid over het lot van de bedrijven die wellicht gedwongen moeten verhuizen. Ook wees hij op het jarenlange gedoogbeleid van Kampen. Burgemeester Koelewijn deed daarop de toezegging in een vervolgoverleg verder te willen praten.

Aanbestedingsbeleid
MKB bestuurslid-Jelle Weever bepleitte meer gelijkheid tussen de 20 regio gemeenten als het gaat over aanbestedingsbeleid. Meijering deed de toezegging hier in het regio-overleg aandacht aan te besteden met als doel dit beleid en de uitvoering beter op elkaar af te stemmen. Weever roemde het beleid in Zwolle, dat is opgesteld na een intensieve samenwerking tussen ondernemers en overheid waar regiobinding en past performance gemeten worden, maar ook kansen zijn voor nieuwe instromers.

Duurzaamheid
Ook is uitvoerig gesproken over duurzaamheid. MKB regio Zwolle zet samen met VNO NCW en de provincie in op een groene regio. Van der Haven stipte het kennisverschil tussen gemeenten op dit gebied aan. Ter afsluiting van het overleg sprak Bort Koelewijn van een inspirerende ochtend die een vervolg verdiende. Ook Temmink keek met een positief gevoel op het overleg terug. Bedoeling is dat MKB regio Zwolle in de komende tijd, in alle 20 aangesloten gemeenten, soortgelijke bijeenkomsten gaat houden. De MKB’ers willen meer aansluiting bij de politiek en weten wat er leeft. ‘We moeten elkaar de economie gunnen, durven denken zonder grenzen met als doel een sterke vitale regio”, aldus voorzitter Richard Temmink.

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.