Vacatures

U bevindt zich hier:  Home/Vacatures

Wij hebben momenteel geen vacatures


Over MKB Nederland Regio Zwolle
MKB Nederland Regio Zwolle is de regionale belangenbehartiger voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) en werkt actief aan het verbeteren van het ondernemersklimaat in de regio Zwolle. MKB Nederland Regio Zwolle is een zelfstandige stichting  en valt als regionale afdeling rechtstreeks onder MKB Nederland. MKB Nederland Regio Zwolle brengt ondernemers op regionaal niveau bij elkaar, bevordert Business-to-Business en overlegt gericht met overheden en andere relevante marktpartijen.

De stichting heeft ca. 200 individueel aangesloten leden, vertegenwoordigt via de brancheorganisaties ca. 3500 bedrijven en heeft diverse strategische kennispartners. Het bestuur bestaat uit 8 bestuursleden en 1 regio manager. Verder zijn er 20 ambassadeurs aangesteld die MKB Nederland Regio Zwolle vertegenwoordigen in de diverse gemeenten van de regio Zwolle.

Het werkgebied is de regio Zwolle. De regio Zwolle bestaat uit 22 gemeenten. Deze regio is de op één na snelst groeiende economische regio in Nederland en heeft de ambitie te verworden tot de 4e economische regio van Nederland. MKB Nederland Regio Zwolle heeft een zetel in de relevante overlegorganen in de regio Zwolle, om zo de belangen van de ondernemers goed te kunnen behartigen en namens hen invloed uit te kunnen oefenen. Hierbij werkt het bestuur vanuit een zevental portefeuilles:

  • Energietransitie & Circulaire Economie
  • Binnenstad & Retail
  • Arbeidsmarkt & Onderwijs
  • Innovatie & Internationalisering
  • MKB vriendelijk ondernemen & Aanbestedingsbeleid
  • Landelijk gebied & Milieu
  • Regionale verbinding