Update SER door Luc Lenferink

Op 31 mei vond de vergadering van de Sociaal Economische Raad (SER) Overijssel plaats. Luc Lenferink vertegenwoordigt namens MKB Regio Zwolle de belangen van de MKB ondernemers in de SER Overijssel. Met enige regelmaat geven wij u een update van de besproken punten in de SER Overijssel.

Tijdens de laatste vergadering kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

Regiodeals en regio-initiatieven
Er is 950 miljoen euro vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor regio-initiatieven. Bijna de helft daarvan is reeds toegezegd aan initiatieven in o.a. de regio’s Eindhoven, Rotterdam en Zeeland.  Ook vanuit de Regio Zwolle is een lobby opgestart. In onze regio is specifiek gekozen voor een geconcentreerde lobby op het gebied van arbeidsmarkt en streven wij naar een regionaal ontwikkelingsfonds.

Daarnaast heeft de provincie 210 miljoen euro gereserveerd om de komende 4 jaar projecten op het gebied van werkgelegenheid, duurzaamheid en infrastructuur op te pakken.

Internationalisering
Naar aanleiding van de vorige vergadering is er een concept stuk op gesteld richting gedeputeerde staten. Dit is een kritisch stuk waarbij een aantal zaken op rij zijn gezet. De resultaten blijven achter bij de verwachting en ook scoort Overijssel minder goed dan bijvoorbeeld Gelderland. SER Overijssel heeft de gedeputeerde staten een aantal adviezen gegeven om dit te verbeteren.

Onderwijs & arbeidsmarkt
Afgelopen SER vergadering is gesproken over:

  • Bevorder arbeidsmarktrelevantie bij opleidingskeuze jongeren
  • Ontwikkel generieke vaardigheden en aanpassend vermogen bij jongeren
  • Meer en beter inzicht in de vraag en aanbod van competenties van de toekomst
  • Bevorder leven lang leren (bijvoorbeeld via regionaal opleidingsfonds)

De SER Overijssel geeft de gedeputeerde staten een advies op dit thema. Dit advies wordt in overleg met de MBO opleidingen en het bedrijfsleven opgesteld. MKB regio Zwolle is hierbij actief betrokken.

Meer weten?
Wilt u meer weten over één van de besproken punten in de SER Overijssel? Laat het ons bestuurssecretariaat weten via info@mkbregiozwolle.nl.

 

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share