Update “Denktank Bereikbaarheid Kampen e.o.”

Op initiatief van de gemeente Kampen en het programma Beter Benutten Zwolle-Kampen is er een “Denktank Bereikbaarheid” opgericht. MKB Regio Zwolle participeert actief in deze denktank. Dit doen wij in nauwe afstemming met VNO-NCW.

Een Denktank Bereikbaarheid in deze vorm is uniek, want samen optrekken in een groep met ook weggebruikers en ondernemers is nog niet zo vaak vertoond. MKB waardeert de inzet van de overheden (Kampen, Zwolle en Provincie Overijssel), ondernemers en ondernemersverenigingen. Samen werken wij aan een bereikbare regio.

Speerpunten van MKB Regio Zwolle en VNO-NCW in deze denktank zijn o.a.:

  • Veiligheid N50: Wij pleiten voor een veiligere weg. Verbreding speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook andere maatregelen kunnen bijdragen aan een veiligere weg.
  • Verbreding N50 niet uitstellen naar 2023: Op dit moment is de lobby gericht op het naar voren halen van de planning van de N50. Via de media hebben wij vernomen dat de minister geen enkele haast wil maken met het verbreden van de N50. Dit is voor ons onacceptabel. Onze moederorganisaties brengen dit onder de aandacht in Den Haag.
  • Brugopeningen in de spits: Brugopeningen in de spits zorgen voor vertragingen voor het wegverkeer rondom Kampen. De denktank onderzoekt maatregelen om dit te verbeteren. Een mooi succes is dat de aannemer van de Reevesluis de zandschepen de komende maanden buiten de spits laat varen.

Uiteraard houden wij u via onze website en de nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ook meedenken in deze denktank?
Bent u ondernemer in de regio Kampen en wilt u ook meedenken in deze denktank? Meld u dan nu aan bij Tineke de Nooij via t.denooij@kampen.nl .

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.