Uitnodiging “Reststromen delen: bekijk het eens anders” – 8 november 2018

Verbinden van de Agri&Food sector en de Nederlandse kunststofindustrie

In de Regio Zwolle vinden tal van circulaire initiatieven plaats waarbij reststromen omgezet worden tot grondstof. Waar de kunststofindustrie inzet op hergebruik van kunststofafval, zet de agrifood sector in op hergebruik van natuurlijke reststromen. Wat gebeurt er als de kunststofindustrie en de agrifood sector elkaar vinden in cross-overs? Krachtenbundeling vanuit beide sectoren is belangrijk en leidt tot nieuwe verdienmodellen en versterking van de regionale economie. Topinnovatie en businesskansen, zonder vervuiling en uitputting van de omgeving!

Bent u benieuwd naar de circulaire cross-over initiatieven in de regio Zwolle? Kom dan naar de reststromen bijeenkomst op 8 november in Zwolle: een dag waarop het zoeken naar nieuwe verbindingen om duurzame meerwaarde te creëren voorop staat. Ondernemers vertellen op deze dag over hun circulaire cross-over initiatieven en nodigen u uit om, op een later moment in het jaar, dit initiatief te bezoeken tijdens de Circulaire Regio Zwolle Tour.

Het programma
14.15 uur: ontvangst bij het Polymer Science Park, Ceintuurbaan 15 in Zwolle.
14.30 – 14.50 uur: na een bestuurlijk welkom een plenair programma met diverse sprekers. Er wordt onder andere een terugblik gegeven op de eerste Nationale Grondstoffendag in 2017 in Almere door de wethouder van de gemeente Almere: waar komen we vandaan, waar staan we nu en wat heeft het ons gebracht?
14.50 – 15.05 uur: succescase van een ondernemer
15.05 – 15.30 uur: grondstoffen/reststromen uitwisseling met een verdienmodel, welke voorbeelden zijn er in de regio?
15.30 – 15.45 uur: pauze
15.45 – 16.45 uur: workshop ‘Grondstoffenuitwisseling’ door Franske van Duuren, programmamanager Circles.
16.45 uur: wrap up en tijd voor ontmoeting tijdens de netwerkborrel.

Aanmelden
Meldt u aan via de website van het Polymer Science Park. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share