Toezicht op de Informatieplicht Energiebesparing

De Informatieplicht Energiebesparing als wettelijke plicht voor ondernemers is op 1 juli ingegaan. Nu gaat ook de rol van de gemeenten en omgevingsdiensten – en dus milieuhandhaving – een nieuwe fase in. Zij controleren of ondernemers voldoen aan twee onderdelen van de Wet Milieubeheer, namelijk de informatieplicht energiebesparing en de energiebesparingsplicht.

Informatieplicht energiebesparing

Zo’n 30.000 ondernemers voldoen nu aan de informatieplicht; ongeveer 50 procent van de doelgroep. Dat percentage stelt tevreden, maar het moet de komende periode nog wel omhoog. Het streven is dat alle ondernemers met een energieverbruik van boven de 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter gas per jaar (die dus informatieplichtig zijn) voldoen aan de wettelijke plicht zich te registreren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Hulp bij informatieplicht

Het ministerie van Economische Zaken, dat gemeenten en omgevingsdiensten aanstuurt bij de controle, trekt daarom 5 miljoen euro uit om afspraken te maken met omgevingsdiensten over een beter toezicht. Het ministerie wil vooral ook ervoor zorgen dat omgevingsdiensten ondernemers goed begeleiden en hen helpen om aan de informatieplicht te voldoen. Handhaving en een eventuele dwangsom zijn pas aan de orde als ondernemers op geen enkele manier blijken te willen meewerken.

Energiebesparingsplicht

De rijksoverheid heeft een handhavingsrichtlijn opgesteld voor omgevingsdiensten. De richtlijnen zijn als volgt:

  • Ondernemers die zich (nog) niet hebben gemeld, zoeken en aansporen dat snel te doen.
  • Ondernemers die hebben laten zien al actief te zijn met maatregelen niet actief benaderen, maar wel (communicatief) steunen met vervolgacties en -maatregelen.
  • Ondernemers die hebben aangegeven nog een inhaalslag te moeten maken om te voldoen aan de energiebesparingsplicht, actief van informatie voorzien en hen helpen een planning te maken. Vinger aan de pols houden en na verloop van tijd een vervolggesprek voeren en afspraken maken om bij te houden of afspraken naar tevredenheid worden ingevuld;
  • Ondernemers die zich niet melden of geen maatregelen willen nemen, een dwangsom opleggen of in een later stadium via een gerechtelijke uitspraak dwingen mee te werken aan uitvoering van de wet.

Commentaar MKB-Nederland en VNO-NCW
Het systeem is erop gericht dat de controleurs van de omgevingsdienst op basis van de gegevens in het systeem prioriteren en pas daarna gaan handhaven. Het is dus de verwachting dat de eerste controleprioriteit op de achterblijvers gericht is. Meld het via bureau@mkb.nl als u merkt dat toezichthouders te snel naar handhaving grijpen.

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share