Een terugblik op de bijeenkomst met Tweede Kamerleden op 24 januari 2018

Op woensdag 24 januari heeft de Regio Zwolle zich gepresenteerd aan politiek Den Haag. De bijeenkomst verliep in ontspannen sfeer met Tweede Kamerleden en enkele topambtenaren van ministeries met afgevaardigden uit de regio vanuit onderwijs, overheid, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben Tweede Kamerleden aangegeven graag in gesprek te blijven met de

Regio Zwolle over de besproken thema’s. 

Onze boodschap ‘De regio groeit door’

Als één van de sterkste en meest dynamische groeiregio’s van Nederland biedt Regio Zwolle op alle fronten de ruimte om te groeien. Regio Zwolle heeft dé ideale infrastructuur voor een duurzame groei dankzij de uitstekende logistieke positie, sterke topsectoren en het excellente onderwijs en innovatienetwerk. Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle, voorzitter van de Regio Zwolle licht toe: “Het is goed om dit uit te blijven dragen, juist landelijk. De regio is een kerngebied van nationaal economisch belang. Om het jaar bezoeken we de Tweede Kamerleden in Den Haag.” 

In gesprek met elkaar

In de vorm van een tafelgesprek onder leiding van Emmely Levèfre gaven afgevaardigden van de Regio Zwolle aan wat deze regio zo uniek maakt. Gasten aan tafel waren Hans de Boer, landelijkvoorzitter van VNO-NCW, Henk Jan Meijer, voorzitter van de Regio Zwolle en burgemeester gemeente Zwolle, Henk ten Hove (voor­zitter Economic Board Regio Zwolle), René de Heer (wethouder Zwolle en trekker Human Capital Agenda Zwolle), Bert Beun (voorzitter CvB Deltion), Laurens de Lange (voorzitter VNO-NCW Regio Zwolle en ondernemer installatiesector Unica), Fenna Eefting (bestuurder zorginstelling Vogellanden) en Jasper Vrieling (ondernemer zakelijke dienstverlening en bestuurslid Stichting Metropool).

Waar ging het over

Groei en infrastructuur

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW trapte af: “De Regio Zwolle kent bruisende steden en is een vitale regio. Laat Den Haag naar de verschillende regio’s kijken als een beautyparade; beloon de beste regio’s! Niet iedereen een gelijk deel, maar investeer in de beste. Zwolle heeft alle goede kaarten.” De Boer vergeleek het contact tussen Den Haag en Regio Zwolle met iemand ten huwelijk vragen. “Je moet jezelf als regio dan ook in de kijker spelen. En altijd vanuit sterkte iets van Den Haag vragen. Zorg dat je aan tafel komt, want dan wordt er ook voor je gedekt!”

Henk Jan Meijer: “De sterke groeiende positie van Regio Zwolle in het internationaal krachtenveld duidelijk aanwezig. Belangrijk hierbij is een uitstekende infrastructuur om de verbinding met de landen om ons heen te versterken. De A28 moet beter, die is storingsgevoelig en we zijn blij dat het Rijk een MIRT-verkenningsstudie doet naar de toekomstige doorstroming. We moeten ook kijken hoe we de Scandinavië route kunnen versterken, om de kansen die de Regio Zwolle biedt nog beter te benutten. Dat onderstreept het belang van de aandacht voor de A37.”

Human capital – investeren in mensen

Na de kennismaking met de kwaliteiten van de Regio Zwolle werd de meest urgente uitdaging op tafel gebracht. De personeelstekorten bij organisaties en bedrijven en hoe te investeren in mensen; hoe wil de Regio Zwolle daarmee omgaan. De verschillende gasten aan tafel belichtten dit onderwerp vanuit onderwijs, overheid, maatschappelijk organisaties en vanuit de insteek van ondernemers. Een op de drie bedrijven in de Regio Zwolle zegt niet verder te kunnen groeien door krapte op de arbeidsmarkt. De regio ziet drie doelen voor zich; we moeten de competenties die bedrijven vragen van kandidaten en die opleidingen aanbieden, dichterbij elkaar brengen. Daarnaast kan de inzet van een ‘leven lang ontwikkelen’ helpen. Hierin richten we ons op de jonge én oudere generaties.

Tot slot is ons vizier gericht op mensen in het werkzoekendenbestand van gemeenten en het UWV werkbedrijf. Zij moeten daar zo snel mogelijk uitgeholpen worden. Uiteraard in samenwerking met het UWV. Kortom het gaat om beschikbaarheid, inclusiviteit en wendbaarheid.

Henk Jan Meijer sloot af met de woorden: “In de Regio Zwolle stellen we de mens centraal. Ons motto is niet voor niets: Regio Zwolle biedt infrastructuur voor groei. We hebben geconstateerd dat er grote uitdagingen zijn op het gebied van Human Capital. Werk verandert, beroepen houden op te bestaan. Hoe kunnen we medewerkers flexibel omscholen, zodat we ze snel op nieuwe vragen op de arbeidsmarkt kunnen inzetten. Snelheid is cruciaal. Neem bijvoorbeeld de energietransitie, voor deze opgave zijn veel extra arbeidskrachten nodig. Onderwijs, ondernemers en overheid pakken dit samen op. Geld is nodig, maar vooral de juiste mindset en minder regelgeving zijn van belang. We willen dit in de Regio Zwolle met respect oppakken en hier en daar iets soepeler omgaan met zaken.”

Vervolgstappen

De Tweede Kamerleden toonden enthousiasme over de ontwikkelingen van de Regio Zwolle en de oplossingen op het thema Human Capital. De volgende stap is het concretiseren wat de regio aan het Rijk wil vragen. Om welke branches gaat het? En wat heeft Regio Zwolle nodig? Regio Zwolle gaat binnenkort in gesprek met de departementen en Kamerleden over de contouren van de Regiodeal.

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.