Terugblik ledenbijeenkomst 11 juli

Op donderdag 11 juli vond de laatste bijeenkomst voor MKB Nederland Regio Zwolle leden plaats voor de zomer. Tijdens deze goedbezochte bijeenkomst bij Lumen Hotel & Events gaf het bestuur van MKB Nederland Regio Zwolle een update van haar werkzaamheden en ambities.

Update voorzitter Jelle Weever
Sinds de start van het voorzitterschap van Jelle is er met een nieuwe setting een koers ingeslagen die ondernemers erg aanspreekt. Dit blijkt uit de enorme ledengroei het afgelopen jaar. Daarnaast zijn we gaan werken met portefeuilles binnen het bestuur en is er actief ingezet op het creëren van een stevig ambassadeursnetwerk. Momenteel zijn er nog ambassadeursfuncties vrij in de Noordoostpolder, op Urk, in Hoogeveen en Ommen. De Provincie Overijssel is een belangrijke strategische partner in onze MKB programma’s.

MKB Nederland Regio Zwolle heeft zitting in diverse organisaties zoals de Human Capital Agenda Regio Zwolle en sectortafels, het Werkbedrijf, de SER Overijssel, de regiegroep Zwolle, de Economic Board Regio Zwolle en niet te vergeten de organisatie van de Ondernemer- en Startersprijs, het Prinsjesdagcongres  en Regio Zwolle Connect (Live).

De onderwerpen die afgelopen jaar aan bod zijn gekomen zijn o.a. de Brexit en de Energie Informatieplicht. Ook zijn we erg trots op onze bijdrage aan de lobby voor de Kornwerderzandsluizen.

Daarnaast hebben we ons ingezet voor de verkiezing van de MKB-vriendelijkste gemeente; de gemeente Noordoostpolder was dit jaar de winnaar binnen de Regio Zwolle.

De komende tijd gaan we ons richten op diverse programma’s ter verbetering van de retail, innovatie (i.s.m. OostNL), energietransitie, landelijk gebied en vergunningen. Ook gaan we bezig met topsport: het verbinden van ondernemersteams en Landstede basketball.

Human Capital Agenda en het regionaal ontwikkelfonds
Bestuurslid Luc Lenferink gaf vervolgens een update van de Human Capital Agenda en het regionaal ontwikkelfonds.

Het aantal vacatures neemt toe en steeds minder bedrijven kunnen geschikt personeel vinden. Tegelijkertijd zien we dat circa 13.000 mensen in de Regio Zwolle nog niet mee doen aan het arbeidsproces, om verschillende redenen. Het tekort aan geschikte mensen remt de groei van bedrijven en de groep mensen die niet participeren in het arbeidsproces kost de samenleving veel geld. Dit gaat samen met de uitdaging dat we leven in een snel veranderende wereld als gevolg van technologisering, automatisering en digitalisering. Onze medewerkers zullen voortdurend in beweging moeten om de snelheid van verandering mee te maken: investeren in een leven lang ontwikkelen.

Om dit vraagstuk aan te pakken is een vernieuwde arbeidsmarktaanpak nodig waarin we oog hebben en houden voor succesvolle transities op de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om het draaien aan de spreekwoordelijke knoppen: van opleiding naar werk, van werk naar werk, van werkloosheid naar werk en kwetsbaar aan het werk. Iets wat werkgevers niet alleen kunnen doen. Hiervoor is samenwerking nodig. Binnen sectoren zelf, waar werkgevers, werknemers en onderwijspartners afspraken maken voor de komende jaren. Wat willen wij bereiken? Wat brengen we in? En waar hebben we extra hulp bij nodig? Dit doen we met elkaar aan de sectortafels. Omdat de rekening van een leven lang ontwikkelen niet alleen kan liggen bij kleine werkgevers, is het van belang om een steun in de rug te krijgen. Daarvoor is een regionaal ontwikkelfonds in het leven geroepen. Gericht op het bieden van een ‘upgrade’ traject aan medewerkers. Gemeenten en de Provincie Overijssel hebben ca. 14 miljoen euro bijeen gebracht, ondernemers kunnen de komende vijf jaar op basis van cofinanciering dit fonds aanwenden voor vergroten wendbaarheid, beschikbaarheid en inclusiviteit van hun medewerkers. Lees meer op www.upgradejezelfregiozwolle.nl

Als partner in de Regio Zwolle werken we hier hard aan om het werkgeversbelang te vertegenwoordigen en hier woord & daad aan toe te voegen. We zijn trots op het feit dat de overheden (provincies en gemeenten) middelen ter beschikking hebben gesteld om samen met werkgevers te investeren. De lijnen zijn kort. We hebben zitting in het dagelijks bestuur en draaien direct aan de knoppen. We gaan helpen met de uitvoering van het programma via ambassadeurs en een gerichte werkgeversaanpak. Het wordt hard werken, maar iedereen wil zich hier hard voor gaan maken.

De zorg op de langere termijn is wat de benodigde vervolgstap is. De overheersende gedachte is dat we na gaan denken over het toepassen van innovaties / vernieuwend ondernemerschap om bedrijven minder afhankelijk te maken van mensen. Werkgevers moeten we als regio gaan helpen bij het toepassen van aspecten als technologisering, digitalisering, robotisering en Artificial Intelligence (Kunstmatige Intelligentie). Dit zijn vraagstukken waar we allen voor aan de lat staan. De zorg op korte termijn is hoe we de arbeidsmarktaanpak vertalen naar werkgevers toe, hoe het ontwikkelfonds onder de aandacht gaan brengen bij ondernemers en hoe we het fonds vanuit werkgeversperspectief aan de gang krijgen. Dat zal nog een uitdaging worden.

Lees meer in de digitale folder “Upgrade Jezelf”

Drie nieuwe partners
MKB Nederland Regio Zwolle heeft afgelopen periode niet alleen veel nieuwe leden aan zich verbonden, ook partners verbinden zich graag aan de ambitie van MKB Nederland Regio Zwolle om samen te bouwen aan een sterke regio Zwolle. Tijdens deze bijeenkomst werden de nieuwe partners Rabobank IJsseldelta, Lumen Hotel & Events en Vistage geïntroduceerd.

Coalitieakkoord en subsidies
Sander Karnebeek werd door dagvoorzitter Hans Bakker de man van 24 miljoen genoemd. Niet zonder reden, want in het nieuwe coalitieakkoord is door de provincie in het economische programma 24 miljoen opgenomen voor het versterken van de economie. Sander Karnebeek lichtte zelf de speerpunten uit het nieuwe programma toe. Ook zijn er nog een aantal subsidies vanuit de vorige coalitieperiode beschikbaar tot eind 2019. De gehele presentatie van Sander Karnebeek, inclusief overzicht beschikbare subsidies vindt u hier.

Hackathon
Milou van Elburg van de Rabobank zweepte de ondernemers op om zich aan te melden voor de Hackaton. Hierin staat de vraag “Hoe kunnen we jongeren in de regio Zwolle binden en boeien?” centraal aan de hand van drie thema’s: wonen, uitgaan en arbeid & onderwijs. Op 27 en 28 september vindt de Hackaton plaats, en er is nog ruimte voor initiatiefnemers, deelnemers en designers/developers. Meer info op: http://expeditieregiozwolle.nl/hackathon/

 

 

 Netwerkbingo en informele afsluiting
Voor de zomer heeft MKB Nederland Regio Zwolle veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Tijdens een netwerkbingo maakten de nieuwe en bestaande leden op een originele manier met elkaar kennis. Aansluitend stond er een buffet voor de ondernemers klaar en was er nog volop de gelegenheid om na te praten.

 

 

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share