SER update door Jelle Weever | juni 2017

De afgelopen reguliere vergadering was ik helaas afwezig wegens zakelijke verplichtingen. Wel zijn er een aantal belangrijke zaken geweest.

Zo hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Albertjan Peters. Wij zijn hem als MKB Regio Zwolle ontzettend dankbaar voor zijn inspanningen. Hij heeft ongelooflijk veel betekend voor de status en daadkracht die de huidige SER Overijssel heeft. Onze nieuwe voorzitter is Harry Webers. Als MKB zijn wij erg blij met zijn aanstelling, een gerenommeerde naam met wortels in de Provincie.

Een ander belangrijk congres was het woningbouw congres. Wij als MKB hadden de nodige opmerkingen op het provinciale beleid en hebben dit ingebracht in de SER. Dit is opgepakt en is geresulteerd in een bijeenkomst waar een 50 tal belangrijke spelers aanwezig was. Belangrijke afspraken zijn gemaakt en markt en overheid gaan beter samenwerken op beleidsvraagstukken. MKB juicht dit van harte toe.

Ook hebben we als MKB ons druk gemaakt over de retaildeal. De brief en onze inspraak reactie treft u in de bijlage van deze nieuwsbrief. Voorlopig hebben we ons doel (nog) niet bereikt, maar we blijven ons inzetten voor meer regie en betere kennisdeling in de provincie.

In de reguliere vergadering op 11 mei zijn de volgende punten besproken:

  • Afscheidsbijeenkomst Albertjan Peters
  • Reactie GS op SER brief retail.
  • Programmering woningbouw en het bovengenoemde congres.
  • Stand van zaken onderzoek Intersectorale mobiliteit (verdiepend onderzoek naar belemmeringen/gezamenlijk met prov.)
  • Statenvoorstel Werklocaties
  • Rapportage Kapitaalmarktonderzoek Oost-Nederland
  • Stand van zaken nieuwe voorzitter.
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.