SER update door Jelle Weever I september 2017

Op 21 september jl. heeft er een overleg plaatsgevonden van de Sociaal Economische Raad (SER) Overijssel. Jelle Weever vertegenwoordigt namens MKB Regio Zwolle de belangen van de MKB ondernemers in de SER Overijssel. Maandelijks geeft Jelle Weever u een update van de besproken punten in de SER Overijssel.

MBO niveau 2 en niveau 3
De gedeputeerde staten heeft de SER Overijssel gevraagd om onderzoek te doen naar de positie van MBO2-MBO3 in Overijssel. In deze zelfde periode is ook een landelijk onderzoek naar het MBO afgerond. Dit geeft een aantal interessante inzichten. Afgelopen donderdag heeft de SER besloten dit verzoek op te pakken.
Eén van de terugkerende dilemma’s met betrekking tot het MBO is of studenten breed opgeleid moeten worden of juist vakspecifiek.  Uiteraard vragen wij onze achterban mee te denken over de toekomst van het MBO in Overijssel. De komende periode wordt het onderzoek uitgezet.

Stand van zaken MKB programma provincie
De voortgang van de verschillende acties die in gang zijn gezet in het kader van het programma “Versterken MKB en Ondernemerschap’ van de provincie Overijssel zijn besproken. Ons is gevraagd hier een standpunt over in te nemen. Mocht u hiervoor input hebben, dan vernemen wij dat graag. In deze factsheet leest u meer over de verschillende trajecten die in gang zijn gezet.

Overige agendapunten
Daarnaast is in de SER gesproken over:

  • Intersectorale mobiliteit
    Provinciale retailvisie
    Nieuwe markten in de vrijetijdseconomie
    Innovatie in de agrofood en mogelijke landschappelijke gevolgen

Meer weten?
Wilt u meer weten over één van de besproken punten in de SER Overijssel? Laat het ons bestuurssecretariaat weten via
info@mkbregiozwolle.nl.

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.