SER update door Jelle Weever | december 2017

Op 7 december vond de 151e vergadering van de Sociaal Economische Raad (SER) Overijssel plaats. Jelle Weever vertegenwoordigt namens MKB Regio Zwolle de belangen van de MKB ondernemers in de SER Overijssel. Met enige regelmaat geeft Jelle u een update van de besproken punten in de SER Overijssel.

Gastspreker
Als gastspreker was Jeroen Lokerse te gast, CEO Netherlands van het bedrijf Cushman & Wakefield, het grootste makelaarskantoor van Nederland en een belangrijke wereldspeler. Het was erg boeiend te horen hoe hij tegen regio’s, provincies en Nederland aankijkt. Wat vooral is bijgebleven, is de ‘kritiek’ van Jeroen Lokerse op de onderlinge concurrentie in Nederland. Een blijvend dilemma waar je enerzijds oog moet hebben voor het landsbelang, maar we tegelijkertijd ook verantwoordelijk zijn voor het draaiende houden van de economie in de regio en provincie. Wel gaf hij een duidelijke boodschap mee: durf te kiezen als regio. Eindhoven is hier een mooi voorbeeld van. Het telde pakweg 15 jaar geleden niet meer mee, nu is het echt een koploper en voorbeeldstad/regio. We zullen dit kritische geluid ook meenemen naar de overleggen rond de Economic Board Regio Zwolle.

ETIL onderzoek MBO onderwijs
Na de heer Lokerse gaf de heer Bauer van SER Overijssel een presentatie over het opgeleverde ETIL onderzoek over MBO onderwijs in de provincie. Dit komt de volgende vergadering weer op de agenda.

Gesprek gedeputeerde Van Hijum
Met gedeputeerde Eddy van Hijum van Provincie Overijssel is er gesproken over het regeerakkoord, investeringsbevordering en acquisitie en over de herijking van het provinciaal arbeidsmarktbeleid. Hier zullen nog verschillende gelden voor uitgetrokken worden. Concrete vraag -die wij nog middels een brief gaan beantwoorden- is de behoefte vanuit werkgevers als het gaat over het in beweging krijgen van de mensen in de zogenaamde ‘kaartenbakken’ van gemeentes. De provincie noemt dit arbeidsmarktbeleid het 1000-kansenplan (si het niet het 100-banenplan???).
Mocht u hier ideeën over hebben, dan horen wij deze graag spoedig van u.

Meer weten?
Wilt u meer weten over één van de besproken punten in de SER Overijssel? Laat het ons bestuurssecretariaat weten via info@mkbregiozwolle.nl.

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.