SER update door Jelle Weever | april 2017

Beste MKB leden,

In de SER zijn we weer met een aantal boeiende onderwerpen bezig. Het verslag van de vorige en agenda van de laatste vergadering lees u hier: Verslag van de 146e vergadering van de SER Overijssel en Agenda SER Overijssel 23 maart 2017. Het is leuk om u hier te mogen vertegenwoordigen, heeft u input? Schroom niet en mail ons.

In de vergadering hadden wij een voorlichting over laaggeletterdheid in de onze provincie. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat 25% van de basisschoolleerlingen de basisschool met 2 jaar taalachterstand verlaat, 1 op de 9 Nederlanders laaggeletterd is, waarvan 1 op de 5 ouderen en 1 op de 4 langdurig werklozen. Als MKB regio Zwolle gaan we initiatieven op dit gebied ondersteunen zorgen dat u als leden hier meer informatie ontvangt. Een maatschappelijk probleem dat zijn weerslag op de regionale economie heeft.

Het werkprogramma van de SER Overijssel is ook besproken, dit programma kunnen wij u desgewenst toezenden. We gaan ons dit jaar buigen over intersectorale mobiliteit, Nieuwe Energie, Retail, Top werklocaties, Internationalisering, Innovatie Agrofood en Laaggeletterdheid. Veder houden een congres over de woningmarkt en gaan we verschillende wijkbijeenkomsten houden. Tot slot natuurlijk actuele onderwerpen die ter tafel komen.

We hebben ook uitvoerig gesproken over de retail en de gesloten retaildeals. Als MKB regio Zwolle zijn wij erg kritisch op het beleid van de provincie. Met name het al dan niet inzetten van het ruimtelijke instrumentarium en het al dan niet pakken van de regie rol door de provincie baart ons zorgen.

In mei houdt de SER een congres over de woningbouw programmering. Als MKB regio Zwolle zijn wij met name kritisch op de ruimte die er is voor kleine ontwikkelaars. Flexibiliteit is gevraagd. Bovendien hebben wij onze twijfels over de juistheid van de gehanteerde ‘primos cijfers’

Zelf maak ik mij wel zorgen over de energietransitie. In de regio kennen wij veel bedrijven die hun brood verdienen in de duurzame energie, stoppen van de salderingsregeling en het niet genoeg stimuleren van subsidies kost onze leden handel. Ik maak mij er zowel in de SER als via MKB Nederland hard voor om duidelijkheid te scheppen. Ook baart mij het kennisverschil tussen ambtenaren in verschillende gemeentes zorgen, en daarmee het verschillende beleid per gemeente. Graag zouden wij als MKB regio Zwolle zien dat de provincie hier meer een regie functie pakt.

Tot slot is er gesproken over intersectorale mobiliteit. Iets waar mijn collega Peterman zich mee bezig houdt bij het werkbedrijf. Wij maken ons zorgen over de instroom van personeel in de technische sectoren. Wij zijn immers in de regio in een belangrijke mate afhankelijk van de zogenaamde maak industrie.

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.