Seminar SER Overijssel 13 maart

Vakmensen gevraagd, nu en straks!

SER Overijssel presenteert op 13 maart a.s. in het provinciehuis te Zwolle een advies over de opgaven en uitdagingen voor de economie, het onderwijs en de arbeidsmarkt. Er wordt een ‘doe-agenda’ gepresenteerd voor bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden. Welke extra stappen zijn er komende jaren nodig? Daarover gaan partijen die middag met elkaar in gesprek

Gezamenlijke actie
Het toekomstbestendig maken en houden van onze beroepsbevolking (jong en oud) en het opleidingen-potentieel naadloos laten aansluiten op de vraag vanuit de markt ziet de SER als een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. In het advies ligt de focus vooral op het middensegment van de economie (MBO/MKB). Dat is in Overijssel relatief sterk vertegenwoordigd. Dit vraagt om een grote gezamenlijke actie-agenda van het bedrijfsleven, onderwijs en overheden. SER Overijssel doet een 5-tal stevige aanbevelingen voor de ‘doe-agenda’ voor de komende jaren.

Sprekers en deskundigen
Onder andere: Ton Heerts (voorzitter MBO-raad), Jacco Vonhof (voorzitter MKB Nederland), Gert-Jan Hospers (TU Twente hoogleraar Transitie in Stad en Regio), Marc van der Meer (bijzonder hoogleraar onderwijs en arbeidsmarkt) en gedeputeerde Eddy van Hijum. En ruimte voor debat!

Woensdag 13 maart 2019
Programma 13.30 – 16.30 uur
Inlooplunch v.a. 12.30 uur
Locatie: Zwolle, provinciehuis
Aanmelden via m.wolters@overijssel.nl

Programma
12.30 – 13.00 u Inloop en lunch

Blok 1, Algemeen
13.00 – 13.10 u Opening en welkomstwoord middagvoorzitter Harry Webers, voorzitter SER Overijssel
13.10 – 13.30 u Economische dynamiek: transitie in stad en regio, prof. Gert-Jan Hospers, Universiteit Twente en Radbouduniversiteit
13.30 – 13.40 u Vragen en discussie

Blok 2, Onderwijs en bedrijfsleven
13.40 – 14.00 u Visie en inzet MBO-raad: ‘Trots, vertrouwen en lef’ Ton Heerts, voorzitter MBO Raad
14.00 – 14.20 u MKB en beroepsonderwijs: meer dan ooit een vitale relatie! Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland
14.20 – 14.40 u Vragen en discussie

Koffiepauze
14.40 – 15.15 u muzikaal intermezzo (studenten Landstede)

Blok 3, Blik op de regio, pitches en debat
15.15 – 15.35 u Presentatie SER-advies ‘Vakmensen gevraagd, nu en straks!’ prof. Marc van der Meer (adviseur)
15.35 – 16.00 u Pitches (sociale partners)
16.00 – 16.30 u Debat met de zaal

Afsluiting
16.30 – 16.45 u Gedeputeerde Eddy van Hijum neemt het SER-advies in ontvangst en geeft een eerste reactie
16.45 – 17.30 u Netwerkborrel

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share