Bijeenkomst Samen bouwen aan de Overijsselse economie

De provincie Overijssel werkt aan nieuw economisch beleid waarmee we verder bouwen aan een krachtige Overijsselse economie. Dit doen we samen met de betrokken partijen in ons netwerk. Op donderdagmiddag 3 oktober gaan we graag met u in gesprek over onze plannen op het gebied van economie en arbeidsmarkt. Zien we u in het MAC3PARKstadion?

Thematafels
U kiest bij binnenkomst van de bijeenkomst welke tafels u bezoekt. We delen in op volgorde van binnenkomst. Als de tafel van uw keuze vol is, vragen we u een andere tafel te kiezen.

Krapte op de arbeidsmarkt
We hebben behoefte aan extra kenniswerkers en vakmensen, van zorg tot techniek. Hoe kan de provincie samen met partners zorgen dat deze banen worden vervuld, zodat ondernemers kunnen groeien en er in Overijssel werk is voor iedereen, ook in de toekomst?

Inclusiviteit
We vinden het belangrijk dat iedereen in Overijssel meedoet. Hoe zorgen we dat iedereen een plek krijgt op de arbeidsmarkt, en dat het mensen ook lukt om een baan te behouden?

Leren en werken met nieuwe technologieën
De toenemende digitalisering vraagt om investeringen in kennis en innovatie,
en om aanpassingen van productieprocessen. Hoe zorgen we dat medewerkers en bedrijven mee kunnen komen met de nieuwste ontwikkelingen?

Internationaal ondernemen en investeren
In het buitenland liggen vele kansen en mogelijkheden voor zakendoen. Daarnaast zorgen buitenlandse ondernemingen voor nieuwe dynamiek in de Overijsselse economie. De toenemende internationalisering biedt kansen en bedreigingen. Hoe ondersteunen we onze ondernemers om de internationalisering optimaal te benutten?

Stimuleren van startups en scale-ups
Startups en scale-ups zijn belangrijk om de huidige positie van Overijssel als innovatieve regio te behouden en te versterken. Zij zijn belangrijke vernieuwers van onze economie. Eén van de nationale doelstellingen is dat het Nederlandse ecosysteem voor startups en scale-ups het sterkst wordt binnen Europa en wereldwijd een top-5 positie behaalt. Hoe kan Overijssel bijdragen aan deze ambitie en welke concrete maatregelen zijn hiervoor nodig?

Duurzaam ondernemen
Kostenbeheersing, nieuwe kansen en een goed imago. Dat zijn voor veel bedrijven redenen om duurzaam te ondernemen. Duurzaam ondernemen raakt niet alleen eigen processen en de producten, maar ook processen van klanten en toeleveranciers. Wat kan de provincie doen om jouw bedrijf stappen te laten zetten naar een duurzame onderneming?

Familiebedrijven
Overijssel kent een rijke traditie van familiebedrijven. We ondersteunen deze ondernemers graag bij de overstap naar de volgende generatie. Zo investeren we in de continuïteit van deze ondernemingen en daarmee in een krachtige Overijsselse economie. De komende jaren worden maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid, circulariteit en goed werkgeverschap steeds belangrijker. De uitdaging voor familiebedrijven is om deze transities te verbinden met het voor hen kenmerkende ondernemerschap. Hoe kunnen we als provincie familiebedrijven op deze terreinen ondersteuning bieden? En vraagt dit om een andere aanpak?

Sociaal ondernemerschap: de volgende stap!
Nu sociaal ondernemerschap goed zichtbaar is geworden in Overijssel, is het tijd voor de volgende stap. Hoe versterken, verbreden en vergroten we het netwerk? Wat is de rol van de provincie hierbij? Hoe maken we bestaande MKB-bedrijven meer ‘MVO-gericht’? En hoe koppelen we dit aan de programma’s circulaire economie, arbeidsmarkt, duurzaamheid, MVO en nieuwe energie?

Digitalisering: grote impact vraagt om provinciale maatregelen!
Digitalisering is dé springplank om te zorgen voor een enorme productiviteitssprong in het hele bedrijfsleven, en dan met name in het mkb. Toch gaat dit niet vanzelf. Daarnaast moeten we oog houden voor het aanpakken van potentiële bedreigingen voor bedrijven en burgers. Deze bedreigingen uiten zich onder andere in een grootschalige verandering van banen of de dreiging van cybercrime voor het mkb. Hoe kunnen we met elkaar de risico’s aanpakken en tegelijkertijd de kansen benutten?

Kennis en innovatie
Ondernemers van innoverende bedrijven zorgen voor economische groei en meer werkgelegenheid. Ook creëren ondernemers zo nieuwe manieren om maatschappelijke problemen op te lossen. We verbinden innovatie daarom nadrukkelijk aan het belang van de grote maatschappelijke opgaven zoals de
energietransitie, gezondheid en een circulaire economie. Hoe stimuleren we innovatie op deze thema’s en werken we samen aan een toekomstbestendig Overijssel?

Launching customership
Door de eerste klant of launching customer te zijn van innovaties ondersteunen we ondernemers en werken we aan het Overijssel van de toekomst. Als ondernemer kent u de praktijk als geen ander en heb je geregeld ideeën voor betere oplossingen voor vraagstukken. Maar het vinden van eerste klanten van die innovaties is lastig. Als provincie Overijssel hebben wij behoorlijk wat vraagstukken die vragen om betere of andere oplossingen. Daarom is de provincie Overijssel graag de eerste klant van uw innovatie. Maar wat zijn de grootste hobbels die u ervaart bij het naar de markt brengen van uw innovatie? En hoe ziet volgens u de ‘ideale’ eerste klant eruit?

Aanmelding
Aanmelden kan tot en met zondag 29 september door een e-mail te sturen met uw naam en organisatie naar economie@overijssel.nl Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.

Contact
Heeft u vooraf nog vragen, neem dan gerust contact op met Akkelien van Vilsteren, telefoon 038 499 93 44 of Margien Katerberg telefoon 038 499 8106
Graag tot ziens op 3 oktober!

 

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share