Samen werken we aan een circulaire economie, doet u mee?

Regio Zwolle wil vooroplopen in de transitie naar een circulaire economie waarin verspilling van materialen en grondstoffen wordt voorkomen en iedereen meedoet. Deze transitie is hard nodig en biedt tegelijkertijd grote kansen voor bedrijven. 

Om deze beweging te versnellen, te versterken én om bedrijven bewust te maken van de noodzaak en kansen van circulair ondernemen, reikt Stichting Duurzaam Ondernemen Regio Zwolle (DORZ) in samenwerking met partners vanuit de overheid, het onderwijs en bedrijfsleven, dit jaar voor het eerst de Circulair Ondernemen Award uit. De award vervangt de MVO-award die DORZ sinds 2012 tweejaarlijks uitreikte.

Bedrijven uit de regio Zwolle kunnen tot 17 september worden genomineerd of zichzelf nomineren.

Met deze award wil DORZ bedrijven die een voortrekkersrol vervullen en een voorbeeld zijn in de regio het podium en de waardering geven die zij verdienen. Ook is de publiciteit die de award met zich mee brengt waardevol. Een jaar lang mag het bedrijf zich Circulair Ondernemer in de regio Zwolle van 2018 noemen.

Klik hier voor meer informatie en/of aanmelding

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share