Regionaal Ontwikkelfonds

‘Idealiter is werk een opleiding die je voorbereid op een nog leukere baan’.

Hoe kan scholing onderdeel worden van iemands werk en wat voor cultuur- gedragsverandering is daar voor nodig? Volgens hoogleraar Nauta zijn individuele organisaties aan zet. Een echte doorbraak zou zijn als organisaties het lef hebben om extra mensen aan te nemen zodat werknemers minimaal tien procent van hun tijd kunnen besteden aan ontwikkeling en innovaties. Zo kunnen mensen sneller doorstromen. Slimme ondernemers zien dit als een business case, omdat deze werkwijze leidt tot innovaties, minder ziekteverzuim en bedrijven worden een aantrekkelijke werkgever. Slimme ondernemers denken na over hoe mensen beter kunnen worden van hun werk. Idealiter is werk een opleiding die je voorbereid op een nog leukere baan.

Regionaal Ontwikkelfonds

Om MKB-ondernemers hierin te ondersteunen zijn wij vanuit de gezamenlijke Human Capital Agenda bezig met de ontwikkeling van een Ontwikkelfonds voor de regio Zwolle. Dit fonds staat primair in het teken van het investeren in de wendbaarheid, beschikbaarheid en inclusiviteit van de beroepsbevolking in de regio Zwolle. De Zwolse aanpak richt zich ook op het doorbreken van het prisoners dilemma rond het tot wasdom komen van scholing/opleiden/leven lang leren in het MKB in combinatie met professionaliseren en innoveren van ondernemerschap. Bent u geïnteresseerd? Laat het weten!

Artikel van Edwin Peterman, Bestuurder MKB Regio Zwolle

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share