Regio Zwolle ook in de toekomst goed bereikbaar

Begin 2017 heeft de Regio Zwolle een lijst opgesteld met 33 huidige en toekomstige wegknelpunten. Deze lijst heeft een rol gespeeld bij de contacten die er in de loop van het jaar geweest zijn met de minister en de Tweede Kamer.

Hierbij is benadrukt dat Regio Zwolle de sterkst groeiende regio is uit het oosten. Ook werden de onderzoeksresultaten van “de kracht van oost” aangehaald. Hieruit blijkt immers, dat onze verkeersaders van levensbelang zijn voor de groeiende economie en investeren in de verbetering hiervan belangrijk is.

De belangrijkste resultaten die bereikt zijn, zijn:

  • De voor de N35 toezegde € 12,5 mln. mag zonder voorwaarden worden gebruikt, en hoeft niet terug naar het Rijk. Ook wordt nagedacht over verdere aanpak van de N35.
  • De N50 ter hoogte van Kampen dient al in 2022 verbreed te zijn, en voor de rest van de N50 zal een studie plaatsvinden naar de verkeersveiligheid.
  • Voor de A28 tussen Hoevelaken en Hoogeveen wordt een MIRT-verkenningsstudie gedaan naar de toekomstige doorstroming. Het Rijk wil eerst kijken naar mogelijkheden om met behulp van slimme en duurzame mobiliteitsoplossingen de doorstroming te garanderen, voordat eventueel uitbreiding van het aantal rijstroken in overweging wordt genomen.
  • De gemeente Zwolle is begonnen met een bereikbaarheidsstudie voor haar wegennet.

Door deze 4 speerpunten zijn nu, binnen een jaar nadat deze lijst is opgesteld, maar liefst 30 van die 33 wegknelpunten in onderzoek, in uitwerking of uitvoeringsgereed. De resterende 3 knelpunten liggen op de gedeelten van de N36 en A50 in onze Regio. Hiervoor wordt de komende tijd vanuit ander verband aandacht gevraagd. Daarmee ligt dus een 100%-score binnen bereik. Een mooi resultaat!

Voeg daar aan toe, dat het Rijk positief mee gaat denken over uitbreiding van de Kornwerdersluis, dat er een onderzoek loopt naar capaciteitsuitbreiding van (de vaarroutes naar) Port of Zwolle, en dat in 2018 capaciteitsuitbreiding plaatsvindt van OV-knooppunt Zwolle en wordt begonnen met de spoorverdubbeling van Zwolle naar Herfte, dan is deze Regio ook op het gebied van water en rail volop in beweging.

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.