Algemeen Privacy Statement
Deze website wordt beheerd door MKB Nederland Regio Zwolle

Als u gebruik maakt van de website van MKB Nederland Regio Zwolle, aanmeld voor bijeenkomsten via Eventbrite of producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat u gegevens bij ons achter. Daarnaast laat de website een aantal soorten cookies op uw computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op uw apparaat.

Hieronder kunt u lezen welke gegevens MKB Nederland Regio Zwolle kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website en al onze diensten: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief en/of bijeenkomst.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van Vimeo.

Hoe komen wij aan uw gegevens?
Als u gebruik maakt van de website van MKB Nederland Regio Zwolle of u aanmeld voor een bijeenkomst, dan laat u soms persoonsgegevens bij ons achter.

U laat op de volgende manieren uw gegevens bij ons achter:
• Navigatie door de website;
• Invullen van formulieren.

 Wat doen we met uw gegevens?
MKB Nederland Regio Zwolle bewaart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:

 • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
  • Het leveren van de producten en diensten die u van ons afneemt;
  • Het afwikkelen van betalingen;
  • Het opbouwen van een contacthistorie;
 • Het aanbieden van een lidmaatschap van onze vereniging;
 • Het aanmaken van een deelnemerslijst voor de diverse bijeenkomsten;
 • Het delen van uw gegevens met kennispartners waarmee we de bijeenkomst organiseren;
 • Voor eigen doeleinden er foto’s gemaakt kunnen worden tijdens een bijeenkomst.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. MKB Nederland Regio Zwolle streeft ernaar uw gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt MKB Nederland Regio Zwolle uw gegevens?
MKB Nederland Regio Zwolle gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen.

Contact, mailing en/of reclame
Mocht u toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kunt u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat wij contact met u opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in uw gegevens?
U kunt altijd  inzicht krijgen in de gegevens die MKB Nederland Regio Zwolle over u heeft.  U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij MKB Nederland Regio Zwolle. U kunt op basis van de uitkomsten MKB Nederland Regio Zwolle ook verzoeken om uw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Contactgegevens
De website en de persoonsgegevens die u hier achterlaat worden beheerd door MKB Nederland Regio Zwolle. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kunt u altijd contact opnemen via info@mkbregiozwolle.nl.

Websites van derden
Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy statement
MKB Nederland Regio Zwolle behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.