Partnerschap Bedrijvenkring Oldebroek

Bedrijvenkring Oldebroek  gaat partnerschap aan met MKB-Midden/Regio Zwolle en VNO-NCW Midden

Bedrijvenkring Oldebroek, MKB-Midden/Regio Zwolle en VNO-NCW Midden gaan intensiever samenwerken om een sterker ondernemersgeluid te laten horen in de gemeente Oldebroek. Dat doen ze door middel van een samenwerkingsovereenkomst die op woensdag 21 maart 2018 is ondertekend.

Jan Smit, voorzitter Bedrijvenkring Oldebroek: ‘Ondernemers in Oldebroek zijn goed georganiseerd binnen de bedrijvenkring Oldebroek. Naast lokale samenwerking is regionale- en provinciale samenwerking voor ondernemers(verenigingen) ook steeds belangrijker in deze tijd waarin ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. Professionele ondersteuning in de lobby is daarbij noodzakelijk. Daarom is bedrijvenkring Oldebroek een partnerschap aangegaan met MKB-Midden/Regio Zwolle en VNO-NCW Midden. Zij zijn sterk in belangenbehartiging voor ondernemers in de regio Noord Veluwe / Regio Zwolle en ze gaan ons ondersteunen in de belangenbehartiging.’

Lokaal krachten bundelen

Bedrijvenkring Oldebroek organiseert diverse activiteiten zoals netwerkbijeenkomsten, thema bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en de nieuwjaarsreceptie met als doel ondernemend Oldebroek met elkaar te verbinden.

Tevens behartigt bedrijvenkring Oldebroek de belangen van ondernemers in de gemeente Oldebroek op onderwerpen die het belang van individuele leden overstijgen en wil zij ondernemers informeren over ontwikkelingen die voor hun relevant zijn. Bedrijvenkring Oldebroek heeft regelmatig overleg met de betrokken wethouder(s) om relevante zaken op economisch gebied in de gemeente Oldebroek te bespreken.

Op regionaal niveau

MKB-Midden/Regio Zwolle en VNO-NCW Midden dragen naast lokale belangenbehartiging ook zorg voor regionale belangenbehartiging van ondernemers in onder andere in de regio Noord Veluwe. Bovendien heeft MKB-Midden/Regio Zwolle en VNO-NCW Midden professionele werknemers in dienst die kennis hebben van belangenbehartiging. Bedrijvenkring Oldebroek wil graag gebruik maken van deze kennis.

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.