Openstaande facturen? Wacht niet onnodig lang op betaling!

Eén van onze samenwerkingspartners is Voldaan, een Bossche FinTech, opgericht in 2014. Voldaan biedt een laagdrempelige vorm van factoring aan.

MKB-bedrijven kunnen openstaande vorderingen verkopen. Hierdoor beschikken mkb’ers niet alleen over voldoende werkkapitaal, maar wordt hen ook de zorg over de betaling van hun debiteuren uit handen genomen. Ondernemers kunnen binnen 24 uur kosteloos klant worden, op basis van slechts een aantal aan te leveren documenten (geen jaarcijfers of garanties). Vervolgens kunnen zij zelf kiezen of ze een factuur verkopen. Hierdoor hebben ondernemers enkel kosten als er gebruikt wordt gemaakt van de dienst. En de kosten? Die staan op voorhand vast én zijn voor iedereen gelijk.

Voldaan zoekt voortdurend naar mogelijkheden om werkkapitaalfinanciering voor ondernemers nog gemakkelijker te maken. In 2017 was er de introductie van een app, waardoor zowel het proces van klant worden als facturen verkopen volledig digitaal kan verlopen. Begin vorig jaar was er een oplossing voor facturen op gemeenten. Toen tekenden Voldaan Public en BNG Bank een kredietovereenkomst op het ministerie van Economische zaken. Dankzij financiering door BNG Bank kan Voldaan Public facturen aan gemeenten voor een zeer aantrekkelijk tarief overnemen.

Meer info over deze samenwerking vindt u via:
https://www.bngbank.nl/Pages/BNG-Bank-helpt-Voldaan-Public-met-financiering-mkb.aspx

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share