Onderzoek MKB-vriendelijke aanbestedende gemeente

Gemeenten zijn een belangrijke economische speler. Jaarlijks zetten gemeenten ca. 73 miljard euro aan opdrachten in de markt: producten, diensten en werken. Dit doen overheden om maatschappelijke doelen te realiseren op het vlak van zorg, bereikbaarheid, het aanbieden van sportfaciliteiten en veiligheid. Bij elke aanbesteding worden één of meerdere ondernemers gevraagd om zich in te schrijven. Elke gemeente heeft hiervoor zijn eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid, waarbij er de ene keer meer aandacht is voor de kwaliteit en de andere keer voor de laagste prijs.

Beter aanbesteden
Vanuit MKB Regio Zwolle willen wij het aanbestedingsbeleid in de Regio Zwolle MKB-vriendelijker maken. Wij sluiten hierbij aan op het landelijke actieprogramma ‘Beter Aanbesteden’.

Beste voorbeelden verzamelen
In het kader van Beter Aanbesteden willen wij de beste voorbeelden en aanbevelingen verzamelen en deze verspreiden onder alle aanbestedende diensten. Alleen op deze manier kunnen wij het aanbestedingsbeleid in de regio Zwolle nog MKB-vriendelijker maken.

 Uw input is belangrijk
Om het aanbestedingsbeleid MKB vriendelijker te maken en de beste voorbeelden boven water te krijgen hebben wij uw hulp nodig. U staat immers direct in contact met de aanbestedende diensten en u weet daarom wat u wel en juist niet terug wilt zien bij een aanbesteding. Specifieke aandacht is er voor communicatie, paritaire voorwaarden, tenderkosten en onnodig clusteren.

Helpt u ons mee om het aanbestedingsbeleid MKB-vriendelijker te maken?
Wij willen u vragen om uw input te leveren door een enquête over aanbestedingsbeleid in te vullen. Dit kost u maximaal 10 minuten. Klik hier om de enquête te starten. Uiteraard zullen wij de belangrijkste resultaten met u delen en een winnaar in de regio Zwolle selecteren. Maar belangrijker; door het invullen van deze enquête geeft ons handvaten om het aanbestedingsbeleid in de regio Zwolle nog MKB vriendelijker te maken.

Alvast bedankt voor uw input!

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share