Ondernemersvriendelijk aanbesteden

Op vrijdag 14 juni organiseert de provincie Overijssel in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijeenkomst over ondernemersvriendelijk aanbesteden.
Ondernemersvriendelijk aanbesteden
Wist u dat Overijsselse overheden jaarlijks voor ongeveer 6 miljard euro per jaar aanbesteden? Daarmee is aanbesteden een belangrijk instrument om maatschappelijke opgaven te realiseren en staat het onderwerp terecht op de bestuurlijke agenda’s. Het ministerie is, met Karsten Klein (landelijk aanjager van de Actie-agenda Beter Aanbesteden) voorop, op zoek gegaan naar de innovatieve aanbestedingen in Overijssel om die te kunnen delen met de rest van Nederland. Die zijn er genoeg! Tijdens de bijeenkomst delen we deze ervaringen, en gaan we graag in gesprek over hoe we verder willen samenwerken. Daarnaast presenteren we de uitkomsten van het onderzoek van MKB Nederland naar de ondernemersvriendelijkheid van gemeenten en bespreken we hoe we samen kunnen werken aan een ondernemersvriendelijk Overijssel.
Voor wie?
De bijeenkomst is bedoeld voor portefeuillehouders economie en/of aanbestedingsbeleid, voorzitters van ondernemersverenigingen, strategische inkopers  en beleidsinhoudelijke opdrachtgevers van Overijsselse gemeenten. Werkt u mee aan een ondernemersvriendelijk Overijssel? Reserveer dan de ochtend van 14 juni in uw agenda. De bijeenkomst wordt gehouden in het Provinciehuis aan de Luttenbergstraat in Zwolle.
Meer info? Voor meer informatie kunt u terecht bij Akkelien van Vilsteren van Provincie Overijssel: 038-4999344, of via de mail ak.v.vilsteren-bruins@overijssel.nl
Deel dit verhaal, kies je platform!
Share