Ondernemerskringen inspireren elkaar op transitiethema’s

Op 4 april 2019 vond in het stadion van PEC Zwolle de jaarlijkse bijeenkomst voor bestuursleden van ondernemerskringen uit de Regio Zwolle plaats. Na succesvolle eerdere edities, stond de bijeenkomst in het teken van belangrijke transities in de regionale economie. Ondernemerskringen uit de Regio Zwolle deelden hun initiatieven op deze thema’s.

Het gaat economisch goed met de Regio Zwolle. Toch staat de regionale economie voor belangrijke uitdagingen om in de toekomst bijvoorbeeld innovatief en ondernemend te blijven, zinvol werk te blijven bieden aan onze inwoners en onze omgeving leefbaar te houden. In de Regio Zwolle worden daarom diverse initiatieven ontwikkeld op het gebied van menselijk kapitaal, internationalisering, digitalisering, verduurzaming, energietransitie en circulariteit. Diverse betrokken organisaties in de Regio Zwolle werken actief aan (het samenbrengen van) oplossingen op deze terreinen.

Opgaven Regio Zwolle  
Henk Jan Meijer (voorzitter Regio Zwolle) blikte terug op de ontwikkeling die de Regio Zwolle heeft doorgemaakt en de potentie die het nog heeft. Zo is het kansrijk dat de Regio Zwolle zich de komende jaren doorontwikkelt tot vierde economische regio van Nederland. De ingezette regionale koers gaat verder dan alleen economie. Het gaat bijvoorbeeld ook over regionale opgaven op het gebied van bereikbaarheid, circulariteit en energie.

Jelle Weever (MKB Nederland Regio Zwolle) Laurens de lange (VNO-NCW Regio Zwolle) en Netty Wakker (Kennispoort Regio Zwolle) waren eensgezind in hun enthousiasme over de kracht van samenwerking met bedrijvenkringen. Laurens de Lange wees in dat verband op Regio Zwolle Connect, de digitale ontmoetingsplaats voor ondernemend Regio Zwolle. De voorman van MKB Nederland Regio Zwolle vroeg aandacht voor de positie van de detailhandel in de binnensteden. Netty Wakker daagde de ondernemersverenigingen uit om innovaties van ondernemers aan te dragen voor de innovatie-award van de Regio Zwolle.

Meer informatie:
– Regio Zwolle Connect: www.regiozwolleconnect.nl
– Cross-over Innovation Challenge: xic19.kennispoortregiozwolle.nl

Inspirerende initiatieven 
Op meerdere terreinen zijn ondernemerskringen al actief. Een aantal van deze initiatieven stonden tijdens 5 inspiratiesessies in de spotlights, met als doel om andere ondernemerskringen te inspireren met praktische voorbeelden en te laten zien welke regelingen en/of ondersteuning beschikbaar zijn. Hoe werken leden van BC Steenwijkerland samen aan de beschikbaarheid van werknemers? Welke stappen zet Ondernemersvereniging Marslanden om het industrieterrein te verduurzamen? Hoe stimuleert Ondernemersvereniging Hessenpoort circulair ondernemen? Welke activiteiten organiseren ondernemersverenigingen in Hoogeveen om ondernemers te ondersteunen bij hun internationale ambities? En hoe zetten Kring Raalter Werkgevers en gemeente Raalte zich in voor een lokaal aanbestedingsbeleid? Bestuursleden vertelden over hun ervaringen. Tijdens de sessies werd de koppeling met de regio gemaakt: wat levert regionale samenwerking ons op? Afstemming en samenwerking op regionaal niveau rendeert op veel van de onderwerpen.

Zoek elkaar op
De middag werd afgesloten door Eddy van Hijum (gedeputeerde van de provincie Overijssel). De provincie heeft een actief MKB-beleid met goede regelingen en instrumenten voor ondernemers. Hij benadrukte daarbij het belang van de ondernemerskringen (en andere regionale organisaties) als verbindingsspeler tussen de overheid en ondernemers, zodat regelingen ook worden benut. Dit sloot aan bij de eerdere woorden van Henk Jan Meijer. Als voorzitter van de Regio Zwolle heeft hij de afgelopen jaren de regionale samenwerking zien opkomen. Het is nu vanzelfsprekend dat we elkaar opzoeken en dat we samenwerken over grenzen heen, zoals bijvoorbeeld de ondernemerskringen die elkaar actief opzoeken. Dit is nu anders dan in het verleden. Henk Jan Meijer deed daarbij de oproep om betrokken te zijn (zonder er elke dag mee bezig te hoeven zijn), het belang van regionale samenwerking te zien en dit door te geven aan hun achterban.

De middag werd afgesloten met een netwerkborrel, waarbij de bezoekers druk met elkaar in gesprek waren en informatie uitwisselden. De bijeenkomst werd georganiseerd in de businessclub van het MAC3PARK stadion door Kennispoort Regio Zwolle, Economic Board Regio Zwolle, VNO NCW Regio Zwolle, MKB Nederland Regio Zwolle, provincie Overijssel en Regio Zwolle.

Foto: Natascha Jannink

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share