Ondernemers pakken krapte op de arbeidsmarkt aan

Ondernemersorganisaties VNO-NCW regio Zwolle en MKB Regio Zwolle krijgen steeds meer signalen uit de achterbannen over krapte op de arbeidsmarkt. Nu het goed gaat met de economie hebben veel bedrijven moeite om vacatures in te vullen. De ondernemersorganisaties willen dit samen met overheid en onderwijs aanpakken. Laurens de Lange, voorzitter VNO-NCW regio Zwolle, geeft aan dat het tekort aan personeel bij veel bedrijven al merkbaar is op de werkvloer en opdrachten moeten worden doorgeschoven of zelfs geweigerd. “We zullen creatieve oplossingen moeten vinden, vanuit verschillende  invalshoeken.”

Richard Temmink – voorzitter van MKB Regio Zwolle – “We zien de problemen ook bij de kleinere bedrijven. Inmiddels niet alleen in de techniek, maar ook in andere sectoren”.

De ondernemersorganisaties vinden dat regio Zwolle een regio moet zijn waar bedrijven kunnen blijven groeien, mensen kunnen meedoen en mensen hun talenten ontwikkelen. De ondernemersorganisaties benadrukken dat de oplossing een gezamenlijke aanpak nodig heeft. Temmink: “We hebben allemaal een eigen rol. Ondernemers staan voor de uitdaging aantrekkelijk te blijven als werkgever, de overheid heeft een grote rol bij de route van werkloosheid naar werken en scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de instroom van jongeren.”

Pragmatisch programma
De Lange onderstreept het belang van een pragmatisch programma, waarin een onderzoek naar de regionale arbeidsmarktbehoeften en -mogelijkheden een eerste stap is. Temmink vult aan: “We willen allereerst een kwantitatief en kwalitatief beeld. Welke specifieke functies zijn lastig in te vullen, wat betekent de uitstroom door pensionering? Welke oplossingen zoeken ondernemers? Wat werkt wel en wat niet?”

Onderzoek
De Lange: “Belangrijke voorwaarde is het structureren van de contacten met de diverse bedrijvenkringen uit de twintig gemeenten binnen de regio. Het is weer een stap in de verdere samenwerking tussen ondernemersorganisaties in onze regio. Hierin gaat het om efficiënt relevante informatie met elkaar te delen en als ondernemers elkaar de juiste vragen stellen. Het onderzoek functioneert mede als ondernemersbarometer in de regio Zwolle. De eerste resultaten van het onderzoek zijn al beschikbaar tijdens het regiocongres in december. Het onderzoek is een stevige bouwsteen voor de aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt.

Tafel van Zwolle: Taskforce Human Capital
Het onderzoek is mogelijk gemaakt met een subsidie van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek maakt deel uit van het programma dat de Tafel van Regio Zwolle ontwikkelt. Het Zwolse Bureau Right Marktonderzoek voert het onderzoek uit. Ondernemers worden mogelijk telefonisch benaderd, maar de vragenlijst is ook te vinden op www.right.nl/arbeidsmarkt.

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.