Ondernemend Noaberschap: samen werken aan versterken ondernemerschap

Samen sta je sterker. Dat is het uitgangspunt van het programma Ondernemend Noaberschap van Provincie Overijssel. Ondernemersverenigingen en samenwerkende brancheverenigingen kunnen een bijdrage ontvangen om het ondernemerschap van hun leden te versterken.

Na het succes van eerdere ronden in 2017 en 2018 wordt de subsidieregeling Ondernemend Noaberschap begin 2019 opnieuw opengesteld. De subsidie is bestemd voor ondernemersverenigingen en samenwerkende brancheverenigingen uit Overijssel. Zij kunnen een bijdrage van maximaal 20.000 euro aanvragen voor samenwerkings- en kennisuitwisselingsactiviteiten die bijdragen aan de businessontwikkeling van aangesloten ondernemingen, zoals uitwisselingsprogramma’s of studiekringen. Van 15 januari tot 22 februari 2019 kunnen verengingen plannen indienen. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle binnengekomen aanvragen op criteria zoals bijdrage aan businessontwikkeling en mate van samenwerking en netwerkvorming. Aanvragers kunnen hun plannen toelichten in een kort filmpje voor de adviescommissie. Alleen verenigingen die in eerdere ronden nog geen bijdrage uit deze regeling hebben ontvangen, komen in aanmerking voor de subsidie.

Evaluatie

Dit is de vierde ronde voor de regeling Ondernemend Noaberschap. De eerste drie ronden werden gehouden in 2017 en 2018 en waren zeer succesvol. In totaal zijn de plannen van 21 ondernemersverenigingen gehonoreerd. Daarmee zijn maar liefst achtduizend leden bereikt.

In mei 2018 is de regeling geëvalueerd met ondernemersverenigingen die een bijdrage uit de regeling hebben ontvangen. Zij zijn positief over de regeling. Het samenwerken aan een projectplan zorgt al voor een goede impuls. Door nieuwe activiteiten stijgt het ledenaantal en krijgt de vereniging meer inkomsten; zo kan de vereniging de activiteiten later ook zonder subsidie voortzetten. Op basis van de adviezen zijn de selectiecriteria duurzaamheid, (organisatorische) vernieuwing bij de ondernemersvereniging zelf en het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt toegevoegd.

Steun in de rug

Eddy van Hijum, gedeputeerde economie: “We hebben de afgelopen periode gezien hoe enthousiast ondernemersverenigingen en brancheorganisaties met deze regeling aan de slag zijn gegaan. Door de hele provincie zien we mooie voorbeelden van samenwerking om elkaar als ondernemer verder te helpen. Dit ondernemend noaberschap geven we graag een steun in de rug.”

BusinessClub Steenwijkerland

Een van de deelnemende ondernemersverenigingen is BusinessClub Steenwijkerland. Voorzitter Jurjen Helfrich: “Wij geloven dat als ondernemers elkaar beter kennen en er meer verbinding wordt gemaakt, het ondernemend vermogen toeneemt. Business Club Steenwijkerland regisseert met bijeenkomsten ontmoetingen voor en tussen ondernemers in Steenwijkerland om het kennis(sen)-niveau te vergroten. Ook heeft de Business Club Steenwijkerland door deze subsidie een app kunnen ontwikkelen. Het komende jaar gaan wij onder andere aan de slag met een bedrijvenregister voor aanbestedingen en helpen wij jonge ondernemers om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van hun bedrijf.”

Kijk voor alle informatie over de regeling in het Subsidieloket.

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share