Nieuw MKB bestuurslid: Marie-Louise van der Sande

Marie-Louise van der Sande is toegetreden tot het bestuur van MKB Nederland Regio Zwolle met als portefeuille Energietransitie en Circulaire Economie.

Marie-Louise van der Sande (1957, wonend in Zwolle) heeft in de afgelopen 30 jaren als directeur-eigenaar van Milcura, FirmXperts en FirmConnection een ruime ervaring opgebouwd op het gebied van onder meer energiemanagement en duurzaam ondernemen bij bedrijven in en (ver) buiten de regio. De laatste jaren concentreert zij zich volledig op innovatieve mogelijkheden die de energietransitie en de circulaire economie biedt aan ondernemers.  Als lid van de Raad van Advies van het lectoraat Kunststoftechnologie en van het lectoraat Netwerken in een Circulaire Economie, beide aan de Hogeschool Windesheim, draagt zij bij aan het verbinden van onderzoek, onderwijs en ondernemers in onze regio.

“Het is fantastisch om te zien hoe deze regio zich in een aantal jaren heeft ontwikkeld tot een economisch sterk gebied waar het ook nog eens heel fijn wonen en werken is. In de komende 5-10 jaar maakt Nederland de omslag van een traditionele, lineaire economie gebaseerd op fossiele brandstoffen naar een moderne, circulaire economie gebaseerd op hernieuwbare energie. We kunnen echter niet al het beschikbare grondoppervlak vol zetten met windmolens en zonnepanelen. We zullen meer, en vernieuwende dingen moeten bedenken. Elektriciteit opwekken met ultradiepe geothermie bijvoorbeeld. Maar ook andere ontwikkelingen zijn mogelijk. Dit alles biedt enorme kansen voor de pro-actieve, innovatieve ondernemers in onze regio.  Daarvoor is het van groot belang dat we gezamenlijk een publiek-private samenwerking realiseren die gericht is op wederzijds vertrouwen. Waarbij de bedrijven hun ondernemerschap inzetten om de ontwikkelingen op deze gebieden te versnellen, de kennisinstellingen hun onderzoek en onderwijs daarop richten en de overheden de bedrijven versterken door daar waar nodig te faciliteren (b.v. tijdig aanpassen van regelgeving, ruimte bieden voor het toepassen van de nieuwste innovaties). Als dat lukt groeien we uit tot de meest toonaangevende regio van Nederland. Daar wil ik mij graag voor inzetten.”

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share