Nieuw MKB bestuurslid: Alex Klein

Wij verwelkomen Alex Klein als bestuurslid van MKB Regio Zwolle.

Alex Klein (1968, woonachtig in Hasselt) heeft in 2016, na 26 jaar voor ABN AMRO te hebben gewerkt, bewust gekozen voor het ondernemerschap. Als regiodirecteur Zwolle IJsseldelta van NLInvesteert regisseert Alex financieringen voor ondernemingen in het MKB.

Gezien de ruime ervaring van Alex Klein op financieel gebied, zijn ondernemerschap en de affiniteit met de regio Zwolle zien wij in Alex Klein een waardige aanvulling van ons MKB bestuur. Wij zijn dan ook verheugd dat Alex Klein te kennen heeft gegeven toe te willen treden tot ons stichtingsbestuur. Alex zal in het stichtingsbestuur de functie van penningmeester vervullen.

“Na 26 jaar loondienstverband heb ik in 2016 bewust gekozen voor het ondernemerschap. NLInvesteert maakt financiering bereikbaar voor ondernemers. Het financieringslandschap verandert in rap tempo, waar traditionele partijen zich terugtrekken, treden nieuwe toe. Kapitaal is in principe voldoende beschikbaar, maar de juiste match zoeken vereist vakwerk, kennis en ervaring. Het is mijn uitdaging telkens die verbinding te maken en de beste (co)financieringsoplossing voor de ondernemer te vinden.

Wat mij aanspreekt in de regio Zwolle is de goede samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs die geleid heeft tot een opvallende en vooraanstaande positie in de Nederlandse economie. MKB Nederland regio Zwolle streeft naar een klimaat waarbij bedrijven de kans blijven krijgen om te groeien. Als bestuurslid wil ik hier graag actief mijn bijdrage aan leveren.“

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share