MKB West-Overijssel webinars

Hoe maak je jouw bedrijf nog meer klaar voor de toekomst op het gebied van arbeid en economie? Wil je meer weten over ondersteuningsmogelijkheden die jou hierbij kunnen helpen? Neem dan deel aan één of meerdere MKB West-Overijssel webinars van maandag 21 tot en met donderdag 24 juni 2021. We delen praktische informatie over financiële regelingen en andere support voor ondernemers in West-Overijssel. We focussen op provinciale subsidieregelingen, maar besteden ook aandacht aan andere regelingen en support om kansen te benutten voor jouw bedrijf. Meld je hier aan voor éen of meerdere webinars.

MKB West-Overijssel webinars

In de webinars wordt direct duidelijk voor wie het aanbod is, aan welke voorwaarden je moet voldoen en wat het je kan opleveren. Elk webinar duurt één uur. We geven informatie over het gebruik van subsidies, vouchers, regelingen en het vinden van advies en support op de volgende thema’s:

Digitalisering & innovatie (maandag 21 juni 2021)

Juist in tijden van grote verandering, is het belangrijk om te investeren in vernieuwing. Om ondernemers daarbij te ondersteunen, biedt de provincie verschillende subsidiemogelijkheden op het gebied van innovatie en digitalisering aan. En is er vanuit innovatiepartners ondersteuning om deze innovatie gericht op gang te krijgen. Onderstaande regelingen komen in ieder geval aan bod:

  • MIT
  • Digitale werkplaatsen
  • Innovate Go

Detailhandel, horeca en cultuur (dinsdag 22 juni 2021)

Waar kan je terecht voor advies over ondernemerschap? De detailhandel, horeca en cultuursector (waaronder ook de creatieve sector) ervaren misschien wel de grootste hinder van maatregelen rondom het Coronavirus. Zij worden meer dan ooit aangesproken op hun verandervermogen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten we in deze sessie zien hoe je concreet gebruik kunt maken van regelingen, leningen en samenwerkingen. Verder lichten wij de opties voor scholing en verduurzaming toe.

Arbeidsmarkt (woensdag 23 juni 2021)

Investeren in nieuwe kennis en vaardigheden was nog nooit zo belangrijk als nu. Door de ontwikkeling van nieuwe technologieën en digitalisering verandert de inhoud en beschikbaarheid van werk. In deze sessie nemen wij je mee in provinciale, regionale en landelijke regelingen die gericht zijn op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Onderstaande regelingen komen in deze webinar in ieder geval aan bod:

  • Scholingsfonds
  • Arbeidsmarkt Overijssel 2021

Duurzaamheid (donderdag 24 juni 2021)

Denk je aan het verduurzamen van jouw bedrijf of productieproces? In deze sessie vertellen we je over de subsidies, regelingen en programma’s op het gebied van duurzaamheid. We informeren je over regelingen voor energie en circulaire economie. Daarnaast lichten we toe wat we kunnen bieden op het gebied van toekomstbestendige bedrijventerreinen. Onderstaande regelingen komen in ieder geval aan bod:

  • Ketensamenwerking circulaire kunststoffen
  • Circo
  • Regelingen over energie

Online programma

16.00 – 16.10 uur | Inleiding van de sessie met filmpjes van West-Overijsselse ondernemers, die gebruik hebben gemaakt van ondersteuning.

16.10 – 16.30 uur | Inhoudelijke presentatie over subsidies, vouchers, regelingen en support.

16.30 – 17.00 uur | Gesprek tussen de ondernemers die de webinar volgen en de specialisten vanuit de provincie Overijssel, Kennispoort Regio Zwolle, MKB-Nederland Regio Zwolle, MKB Deventer en Oost NL.

Aanmelden

Meld je hier aan voor één of meerdere MKB West-Overijssel webinars. Heb je vragen over een bepaald thema? Geef ze gerust door via het aanmeldformulier. Deelname is kosteloos.

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share