MKB Ambassadeursoverleg & Ondernemersbijeenkomst IC Kampen

Op 4 oktober vindt het eerste ambassadeursoverleg van MKB Nederland Regio Zwolle plaats.

Het ambassadeursoverleg
Tijdens het ambassadeursoverleg staan de volgende onderwerpen centraal:

  • Stand van zaken MKB Nederland Regio Zwolle
    Tijdens het ambassadeursoverleg blikt voorzitter Jelle Weever terug op de eerste helft van 2018 en zal hij meer vertellen over de voortgang van de belangrijke MKB-thema’s. Aan de hand van het beleidsprogramma van MKB Nederland Regio Zwolle zal Jelle Weever vervolgens vooruitkijken naar de komende periode en horen graag de input van de ambassadeurs zodat wij ons programma kunnen bijschaven.
  • Ambassadeursaanpak
    Ben Reuvekamp licht, als trekker van het ambassadeursnetwerk de rol van MKB-ambassadeurs, de verwachtingen en acties voor de komende periode toe.

Uiteraard is er ook gelegenheid om kennis te maken met MKB-ambassadeurs uit andere gemeenten.

Aansluitend vindt er een ondernemersbijeenkomst plaats dat wij samen met de IC Kampen organiseren met o.a. een beschouwing op Regio Zwolle en het beleidsprogramma door MKB Nederland Regio Zwolle voorzitter Jelle Weever, een inspiratielezing door Heico van der Blonk, Lector Netwerken in een Circulaire Economie en een buffet & netwerkborrel.

Het ambassadeursoverleg en de ondernemersbijeenkomst voor de leden van IC Kampen vindt plaats bij At Sea, Drontermeerdijk 13 in Dronten.

 

 

 

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share