Meld plaatselijke PFAS-knelpunten bij het PFAS Interventieteam

Door de verruimde PFAS-normen komt het werk in o.a. de bouw langzaam weer op gang, maar veel ligt helaas nog steeds stil.

VNO-NCW, MKB-Nederland hebben met VNG afgesproken om samen met lokale partijen een aantal hardnekkige knelpunten ter plaatse te helpen oplossen. Het gaat om (beeldbepalende) knelpunten, waar grote belangen mee gemoeid zijn (bijvoorbeeld rond een groot bouw-, weg- of baggerproject) en die het liefst ook elders in het land spelen zodat met de gevonden aanpak anderen ook aan de slag kunnen. De verruimde PFAS-regels bieden vaak meer mogelijkheden dan gedacht, maar soms is meer nodig. Als het niet lukt om in een gemeente de zaak weer los te trekken, willen VNO-NCW, MKB-Nederland en VNG met het Rijk betere landelijke afspraken maken om gemeenten en bedrijven meer mogelijkheden te geven.

Wij roepen daarom branche- en regionale organisaties op de hun bekende problemen over bijvoorbeeld lokale lozingsvergunningen, dichtblijvende diepe plassen, niet actuele bodemkwaliteitskaarten e.d. te melden bij: pfas-interventieteam@vnoncw-mkb.nl. Noem in uw mail steeds de gemeente waar het knelpunt speelt, het precieze probleem, om welk belang het gaat, met wie is gesproken en waarom het knelpunt maar niet wordt opgelost.

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share