KERS 2019 een groot succes!

Dinsdag 4 juni 2019 vond de eerste editie plaats van KERS: de Kennispoort Entrepreneur Regio Summit. Het doel van deze summit was het verbinden van ondernemers in de regio Zwolle en het toelichten van de ondersteuningsmogelijkheden voor ondernemersplannen.

Opening en plenaire sessie
Netty Wakker, directeur van Kennispoort Regio Zwolle opende het programma en benadrukte nogmaals de rol van Kennispoort als het ‘loket’ voor ondernemers met uiteenlopende vragen over het ondernemerschap. Jelle Weever, voorzitter van MKB Nederland Regio Zwolle pleitte voor het behoud van de Regio Zwolle als vierde economische topregio van Nederland. “Samenwerking is erg belangrijk en maakt je sterker in de lobby voor een nog beter ondernemersklimaat,” aldus Jelle.

Dat de regio Zwolle een perfect voorbeeld is van hoe je als samenwerkende regio op economisch vlak écht het verschil kan maken, werd onderschreven door Sander Karnebeek, teamleider Economie van de provincie Overijssel. Hij benoemde de ondersteuningsmogelijkheden van onder andere familiebedrijven als een mooi middel waarmee de provincie bijdraagt aan economische groei.

Deelsessies
Na de plenaire sessie volgden de ondernemers deelsessies over de thema’s groei, financiering of personeel. Deze sessies werden begeleid door de ondernemers Erik Jutstra van Moderna Textielservice, Jarno Keizer van Camping Si-Es-An en Jelle Weever van MKB Nederland Regio Zwolle en Weever B.V. In de sessies deelden ondernemers hun vraagstukken en ontstonden levendige en interessante discussies. Ze kregen concrete handvatten om met hun vraagstukken aan de slag te gaan.

Verbinden
Bart Jeurnink, Stendert de Vries en Anieke van Wijnen, MKB adviseurs van Kennispoort Regio Zwolle, leidden de deelsessies en brachten daar ook hun rol als verbinder van ondernemers in de regio in praktijk. Zo wisten zij ondernemers met vraagstukken te koppelen aan overheid, onderwijs of andere partijen, om ze te helpen een volgende stap te zetten in het realiseren van hun ideeën of plannen.

Succes
Na de rondleiding van ex-international Dirk Marcellis door het PEC stadion konden ondernemers napraten tijdens de netwerkborrel. Verbindingen werden hier in een informele setting voortgezet en ondernemers spraken hun waardering voor de Kennispoort Entrepreneurs Regio Summit uit. Kennispoort kijkt hiermee terug op een prachtige eerste editie van dit event!

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share