Is uw bedrijf gevestigd in de mkb-vriendelijkste gemeente van Nederland?

MKB-Nederland reikt elke twee jaar de prijs uit aan de gemeente met het beste ondernemersklimaat. Deze eretitel is gebaseerd op een onderzoek waarbij ondernemers wordt gevraagd naar ervaringen met hun eigen gemeente. Met de onderzoeksresultaten wil MKB-Nederland het inzicht en bewustzijn bij gemeenten bevorderen hoe zij een prettig ondernemersklimaat kunnen creëren of versterken.

Ook dit jaar wordt het landelijk onderzoek naar ondernemersdienstverlening weer verricht door onderzoeksbureau Lexnova. Vanaf maandag 12 oktober kunnen ondernemers een digitale vragenlijst invullen, waarin thema’s als dienstverlening aan ondernemers, het imago van de gemeente en de beleving van gemeentelijke belastingen aan bod komen. Ook wordt gemeten hoe ondernemers de dienstverlening in de coronacrisis ervaren.

Inmiddels hebben al meer dan vijfhonderd ondernemers uit de Regio Zwolle de digitale vragenlijst ingevuld. Dat leidt tot tevredenheid bij Jelle Weever, voorzitter van MKB-Nederland Regio Zwolle. “De ervaring leert dat als een gemeente weet wat een ondernemer nodig heeft, er meer ruimte ontstaat voor creatief en goed ondernemerschap. En een gunstig ondernemersklimaat bevordert het prettig wonen en werken in een gemeente. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers de vragenlijst invullen.”

Bent u ondernemer in de Regio Zwolle en heeft u de online vragenlijst nog niet ingevuld? Dan kunt u dit nog tot en met maandag 7 december doen. Klik hiervoor op de volgende link: https://mkbvriendelijkstegemeente.nl/regiozwolle. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share