Grote tekorten arbeidsmarkt Zwolle vragen om investeringen

Regionale fondsen nodig voor investering in ontwikkeling mensen

Uit onderzoek van VNO-NCW en MKB onder ondernemers in de economische regio Zwolle blijkt dat een derde van de bedrijven op dit moment kampt met een tekort aan werknemers. Het gaat totaal om 4.500 arbeidskrachten, oplopend naar 5.500 in 2020. Het niet kunnen invullen van vacatures zorgt bij veel bedrijven voor problemen in de huidige bedrijfsvoering.

Oorzaken krappe aanbod
De arbeidsmarkt staat onder druk door de beperkte aanwas van jongeren en het krappe aanbod van werknemers met het juiste profiel. De tekorten zijn vooral voelbaar in de sectoren ‘informatie en communicatie’, ‘vervoer en opslag’ en ‘bouw en installatietechniek’. In de toekomst ontwikkelt dit zich door naar bedrijven in de techniek, productie en bouw.

Naast het krappe aanbod geven bedrijven ook aan dat groei van de eigen onderneming en veranderingen in vraag door nieuwe technologieën en andere werkprocessen oorzaken zijn van de tekorten.

Regionale Human Capital Agenda
Om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken is een regionale aanpak nodig. De ondernemersverenigingen zijn blij dat nu volop wordt gewerkt aan een Human Capital agenda voor de regio Zwolle. Deze agenda moeten leiden tot een toekomstgerichte arbeidsmarkt. Het gaat dan om de beschikbaarheid van mensen op de korte termijn, de vacatures van vandaag in bv techniek en ICT. Daarnaast  is het nodig om mensen en organisaties voor te bereiden op de baan van morgen. Daarvoor is een extra impuls in het leven lang ontwikkelen van mensen nodig. Naast de genoemde punten steunen de ondernemersorganisaties  initiatieven die bijdragen aan het realiseren van banen voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en/of een arbeidsbeperking.

Regionaal Ontwikkelingsfonds
Om in te spelen op veranderingen die in bedrijven en organisatie spelen als gevolg van technologische ontwikkelingen is een nieuwe aanpak nodig. VNO-NCW Regio Zwolle en MKB Regio Zwolle pleiten voor de ontwikkeling van een Regionaal Ontwikkelingsfonds. Met dit fonds willen de ondernemersorganisaties een impuls geven aan de scholing van werkenden en aan de ontwikkeling van vernieuwend werkgeverschap, waardoor aansluiting bij de regionale behoefte en regionale dynamiek beter wordt behaald.

Tafel van Zwolle
Het arbeidsmarktonderzoek dat VNO-NCW Regio Zwolle en MKB Regio Zwolle eind 2017 hebben laten uitvoeren is onderdeel van de uitvoering van de DWSRA-aanvraag ‘Tafel van de Regio Zwolle’ en werd mede mogelijk gemaakt door het ministerie van SZW. Het thema van het onderzoek was ‘Investeren in mensen – stand van zaken op de arbeidsmarkt’ en werd uitgevoerd door Right marktonderzoek. De doelgroep van het onderzoek bestond uit werkgevers en ondernemers vanaf 5 werknemers in dienst, die gevestigd zijn in de regio Zwolle. 577 bedrijven hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.