Constructief overleg Gemeente Elburg

Op vrijdag 8 december heeft er een informeel overleg plaatsgevonden tussen het bestuur van bedrijvenkring Elburg, gemeente Elburg en bestuur van MKB Regio Zwolle.

Als vice-voorzitter van MKB Regio Zwolle opende Jelle Weever de vergadering en vertelde de aanwezigen meer over de rol van MKB Regio Zwolle.  Op initiatief van de ondernemers in Elburg en door de inzet van de bedrijvenkring Elburg en de gemeente is Elburg begin dit jaar toegetreden tot de economische regio Zwolle. Jelle Weever gaf vervolgens aan dat MKB Regio Zwolle graag wil werken aan de verbinding van ondernemers(verenigingen) in de regio, zodat ook de lokale ondernemers de voordelen van regionale samenwerking ervaren.  Voorzitter van de bedrijvenkring Elburg heeft aangegeven dit initiatief te omarmen. ‘Als bedrijvenkring zijn wij erg succesvol met ons 100-banen plan, onze ervaringen delen wij graag met andere ondernemersverenigingen, andersom kunnen wij ook van andere verenigingen leren, vertelt Meppeling.

In Elburg zijn vrijdagochtend 8 december verder de volgende onderwerpen besproken:

  • Wethouder Wessel is erg betrokken bij het bedrijfsleven en bezoekt elke maand 6 tot 8 ondernemers samen met de bedrijvencontactfunctionaris. Daarnaast is er structureel contact met de bedrijvenkring en is er recent parkmanagement opgestart op bedrijventerrein Broeklanden. 
  • MKB Vriendelijke gemeente, hoe kan Elburg (nog) ondernemersvriendelijker worden.
  • MKB bestuurslid Jelle Weever bepleitte meer gelijkheid tussen de 20 regio gemeenten als het gaat over aanbestedingsbeleid. Hij roemt het beleid in Zwolle, dat is opgesteld na een intensieve samenwerking tussen ondernemers en overheid waar regiobinding en past performance gemeten worden, maar ook kansen zijn voor nieuwe instromers.
  • Het 100-banenplan is tijdens het gesprek uitgebreid aan bod gekomen. Het plan is een initiatief van de bedrijvenkring Elburg en draait erg succesvol. Dit initiatief heeft niet alleen invloed op het daadwerkelijk creëren van nieuwe banen, maar draagt ook bij aan het (bespreekbaar maken) van thema’s als mobiliteit en profilering van Elburg. Ook is gesproken over de verschillende arbeidsmarktregio’s. 

 

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.