Column Jelle Weever – De MKB-toets: samen kom je verder!

Onlangs verscheen de wintereditie 2020-2021 van het magazine ZON regio Zwolle met als titel ‘Anders denken, anders doen’. Onze voorzitter Jelle Weever schreef een column over de MKB-toets. De tekst van zijn bijdrage kunt u hieronder lezen.

 

De MKB-toets: samen kom je verder!

Het lijkt of ondernemers en overheden steeds verder van elkaar komen af te staan. Twee werelden die echt anders naar de wereld kijken. Zelf heb ik als ondernemer en voormalig ambtenaar het geluk kennis van beide werelden te bezitten. Als werkgeversvertegenwoordiger ervaar ik dagelijks de goede wil aan de overheidszijde, gedurende de Coronaperiode heb ik de samenwerking zelfs als uiterst positief ervaren.

Ondanks goede bedoelingen gaat het ook vaak mis in de samenwerking tussen individuele ondernemers en overheid. Naast dienstverlening is ook regeldruk een toenemend thema. Dit geldt zowel voor landelijke als lokale maatregelen. Omdat regels vaak niet zijn afgestemd op de praktijk van het mkb, kunnen ondernemers er slecht mee uit de voeten. Is dat onwil? Ik denk het niet. Geen ambtenaar stapt ’s morgens uit bed om ondernemers dwars te zitten.

MKB-Nederland Regio Zwolle wil samen met de gemeenten en lokale ondernemersverenigingen de MKB-Toets invoeren. Dit maakt het voor ondernemers mogelijk om vooraf mee te denken met beleid en regelgeving. Het biedt de kans voor gemeenten om de samenwerking met de lokale bedrijven te verbeteren en het vergroot het draagvlak.

Een MKB-Toets krijgt in de praktijk vorm door een representatief panel van individuele mkb-ondernemers en/of lokale ondernemersvertegenwoordigers, de mogelijkheid te geven om in een vroege fase met de gemeente mee te denken over nieuw beleid. Op basis van praktijkervaring geeft het panel concreet aan in hoeverre het voornemen van gemeenten werkbaar en uitvoerbaar is, waar knelpunten zitten en hoe regeldruk voor het mkb beperkt of voorkomen kan worden. De gemeente geeft vervolgens in de toelichting van het nieuwe beleid aan hoe de inbreng van het panel is benut.

Wij doen een handreiking middels een 10-stappenplan om de invoering mogelijk te maken en samen het ondernemersklimaat een stukje beter maken. Het spreekwoord luidt immers: Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

 

Foto: Scarlett de Moor

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share