Vacature Bestuurslid PR & Evenementen

Vacature Bestuurslid PR & Evenementen (2 tot 4 uur)
MKB-Nederland Regio Zwolle is op zoek naar een ondernemer die ons bestuur voor 2 tot 4 uur per week wil versterken als Bestuurslid PR & Evenementen. Onze voorkeur gaat uit naar een ondernemer die affiniteit heeft met marketing en communicatie, zodat het onderhouden van contacten met onze kennispartners en de lokale  ondernemersverenigingen geen enkele moeite kost. Daarnaast kan ons nieuwe bestuurslid bijdragen aan de professionalisering van de externe communicatie vanuit MKB-Nederland Regio Zwolle op online en offline platforms. Ook het (mee-)organiseren van een evenement is de ondernemer op het lijf geschreven.

Klik hier voor meer informatie.

Nieuwe methode aangifte Winkeldiefstal

De politie is met ingang van 6 april gestart met een nieuwe methode van afhandeling first offenders winkeldiefstallen en internetaangifte. Deze nieuwe methode levert voordelen op voor zowel winkeliers als de politie. Het hele proces is gebruikersvriendelijker en zorgt voor een veel efficiëntere afhandeling. De voorbije maanden heeft onder de noemer ‘betekenisvolle afhandeling van winkeldiefstal voor meerderjarige first offenders’ een succesvolle pilot plaatsgevonden.

Wijzigingen

Voor winkeliers is sprake van twee belangrijke wijzigingen:

  • aangifte kan digitaal worden gedaan (ook via smartphone) op politie.nl/winkeldiefstal
  • meerderjarige first offenders kunnen (onder voorwaarden) een reprimande krijgen.

Meer informatie over de nieuwe manier van werken is te vinden in een overzichtelijke infosheet. Wil je weten hoe de praktijk werkt, bekijk dan het instructiefilmpje. (N.B.: het betreft hier een nagespeelde situatie, waarin de verdachte medewerking verleent, maar dat is niet altijd het geval).

De nieuwe methode komt als vervanging van de huidige systeem waarmee meldingen en aangiftes worden afgehandeld. De pilot is uitgevoerd in Publiek-Private Samenwerking met politie, Openbaar Ministerie en meerdere winkeliers(verenigingen).

Account aanmaken

Op politie.nl kunnen winkeliers een account aanmaken. Lees voor hulp en tips voor het aanmaken van een account de bijgevoegde instructiekaart.

Is sprake van heterdaad? Is bijvoorbeeld een winkeldief aangehouden of op de vlucht? Bel 112. Geen spoed? Bel 0900-8844. De SODA-afhandeling blijft, ook in geval van een reprimande, bestaan, net als de mogelijkheid een winkelverbod op te leggen.

 

Praktische gids: Goed omgaan met werkstress, ook in tijden van corona

De gevolgen van het coronavirus raken veel mkb’ers hard. De beperkingen kunnen impact hebben op de mentale gesteldheid ondernemers en werknemers. De ervaren (werk)druk kan leiden tot (werk)stress. Onze partner ArboNed begrijpt dat het zeker nu frustrerend voor een ondernemer kan zijn als een werknemer zich ziek moet melden vanwege stress. Aan de coronamaatregelen van de overheid kan een ondernemer niets doen, maar zelfs in deze ingewikkelde tijden kan het werkplezier gestimuleerd en werkstress voorkomen worden. ArboNed heeft daarover een gratis beknopte gids gemaakt met alle informatie over een goede energiebalans, praktische tips om met (werk)stress om te gaan. De gids zit boordevol praktijkvoorbeelden van andere mkb’ers.

De gids is gratis te downloaden via de volgende link: https://www.arboned.nl/nieuws/praktische-gids-goed-omgaan-met-werkstress-ook-in-tijden-van-corona?utm_medium=referral&utm_source=mkb%20zwolle&utm_campaign=Q4%202020&utm_content=Gids

Lancering Cipab Next

Hoe blijf je als ondernemer en professional lenig en flexibel in denken en doen? Kan nieuwe creativiteit helpen bij innovatie van nieuwe producten en diensten?
Ja, dat kan: met Cibap Next; 
Een inspirerend programma met verhalen van ondernemers, creatieve professionals en opleiders, over wat nieuwe creativiteit betekent voor vernieuwen in business en bij persoonlijke ontwikkeling. 

Datum: 4 maart 2020

Programma
Het programma staat onder de energieke leiding van Scarlett de Moor, met opening door Coby Zandbergen en Cor de Koning (Cibap Next). Hans Biesheuvel (Ondernemend Nederland) gaat in op een aantal succesfactoren voor aantrekkelijk werkgeverschap en het bevorderen van de leercultuur in bedrijven.
Johan van Marle (Uitgekookt) en Gerrit-Jan Hagedoorn (Beerze Bulten) vertellen beiden over een eigen praktijkcasus die zij hebben uitgediept met creatieve professionals (Creative Works Regio Zwolle).Johan Schaap (Brainstud) geeft een vooruitblik op het online cursusaanbod van Cibap Next.

Tijd: Inloop vanaf 15.30 uur, 16.00 uur start programma.

Locatie: Perron038 – Hanzelaan 95-B  8017 JE Zwolle

Voor meer informatie en aanmelden www.cibapnext.nl 

Kabinet investeert 22,5 miljoen euro in Regio Zwolle

“Regio Deal: een sterke samenleving begint in de regio”

Het Rijk trekt 22,5 miljoen euro uit om te investeren in Regio Zwolle in de vorm van een Regio Deal. De investering in de regio is een erkenning van de waarde van Regio Zwolle voor heel Nederland. Regio Zwolle heeft een stevige investeringsagenda voorgelegd aan het Rijk voor het sluiten van een Regio Deal met het kabinet. Het kabinet heeft het nieuws over de investering in de regio vrijdag 14 februari bekend gemaakt. “Een fantastisch resultaat voor Regio Zwolle, we zijn er heel blij mee. Een investering in Regio Zwolle is een investering in Nederland”, aldus Peter Snijders, voorzitter van Regio Zwolle. 

Erkenning positie Regio Zwolle

Een Regio Deal is een meerjarige samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. “De uitnodiging om samen te werken aan een Regio Deal is een kers op de taart van de krachtige samenwerking binnen onze regio met overheden, onderwijs, ondernemers, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Het is een erkenning voor de positie die Regio Zwolle inneemt in de sociaaleconomische structuur van Nederland. Door de investering van het Rijk kunnen we vanuit onze ambitie nog voortvarender aan de slag. Zichtbaar voor inwoners en ondernemers in onze regio.” Regio Zwolle richt zich vanuit de investeringsagenda ‘Groeien in balans’ op de thema’s circulair ondernemen, de arbeidsmarkt van de toekomst, de balans tussen stad en ommeland, en adaptief omgaan met klimaatsverandering. “En dat is goed voor de versterking van de brede welvaart van onze 740.000 inwoners en Nederland”, aldus de regiovoorzitter. “Dat betekent bijvoorbeeld meer werkgelegenheidskansen en opleidingsmogelijkheden, plus een verbetering van de kwaliteit van leven.” 

Regio Deal: kansen voor inwoner en ondernemer

Het programma ‘Groeien in balans’ biedt kansen voor haar inwoners en ondernemers vanuit de genoemde actielijnen. Zo wil Regio Zwolle de concurrentiepositie van mkb- en familiebedrijven versterken. Dit wil zij doen door samen met ondernemers te investeren in bijvoorbeeld innovatie en logistieke processen, met een zo’n klein mogelijke ecologische voetafdruk. Wat de arbeidsmarkt betreft, brengt Regio Zwolle balans in de arbeidsmarkt door mensen werkzekerheid en ontwikkelingskansen te bieden. Het benutten van ieders talenten vraagt een investering in kennis en kunde. Vanuit de actielijn stad en ommeland zet de regio in op het floreren van onze natuurgebieden in een stedelijk landschap met innovatieve mobiliteitsoplossingen. Een ander doel is het ontwikkelen van voldoende hoogwaardige voorzieningen en woningen voor alle fasen in het leven van inwoners. Een demo-delta voor heel Nederland staat genoemd in de investeringsagenda, met specifieke aandacht voor watersystemen in relatie tot klimaatverandering, zowel in de stad als in het ommeland. Ook hier staat nauwe samenwerking met inwoners en bedrijven aan de basis.

Groeien in balans

Met ‘Groeien in balans’ verbindt Regio Zwolle de Randstad met Noord-Nederland en Duitsland. In totaal gaat het om een investeringswaarde van maximaal 146 miljoen euro. Dit bedrag is opgebouwd uit bijdragen van partners en de te ontvangen 22,5 miljoen euro van het Rijk. Binnen de vier actielijnen zijn achttien projecten opgenomen. Het programma is samen ontwikkeld met onder anderen onderwijspartners, lectoren, VNO-NCW regio Zwolle, MKB Nederland Regio Zwolle, Waterschap Drents Overijsselse Delta, regiogemeenten en provincies. Peter Snijders: “We zijn trots op de toezegging van het Rijk en samen met alle partners in de regio zorgen we ervoor dat de uitvoering van de investeringsagenda een succes wordt. Dat doen we op onze unieke manier van elkaar iets gunnen en over grenzen heen kunnen samenwerken.”

Uitwerking Regio Deal

De Regio Deal wordt in de periode tot najaar 2020 gezamenlijk uitgewerkt met de samenwerkende partijen uit Regio Zwolle, het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en andere vakdepartementen. Onder regio’s is de animo groot om voor de regiodeals in aanmerking te komen. Bij het Rijk zijn 22 voorstellen ingediend, voor een totaalbedrag van ruim 180 miljoen euro die in deze tranche wordt verdeeld. In totaal zijn 14 van de 22 voorstellen gehonoreerd om verder uit te werken tot Regio Deals. Naast deze deal hebben de regio’s FruitDelta, CleanTech en Veluwe een regiodeal gekregen. Het forse aantal deals in Oost-Nederland onderstreept dat de toekomst van Nederland in Oost-Nederland ligt, zo concludeerde ook de Wageningen Universiteit in een recent rapport. De provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen financieel eveneens deze deals.

ArboNed kennissessie met health check op 12 maart

Gezonde en vitale medewerkers zijn over het algemeen productiever, gaan gelukkiger naar hun werk en leveren meer op. Zo dragen zij bij aan een financieel gezond bedrijf. Hoewel medewerkers zelf hun leefstijl bepalen, kunt u hen wel bewust maken van hun invloed op de eigen gezondheid. Hoe u dat op een laagdrempelige manier doet, vertellen wij u graag tijdens deze interactieve kennissessie op 12 maart bij Lumen in Zwolle. Ook kunt u een gratis health check doen.

Programma

Onze vitaliteit- en gezondheidsdeskundige Malou Eilering en onze arbeids- en organisatiedeskundige Martin van den Heuvel geven antwoord op vragen zoals:

  • Wat is de invloed van een ongezonde leefstijl op verzuim?
  • Hoe kan een Preventief medisch onderzoek (PMO) bijdragen aan een gezond bedrijf?
  • Hoe gaat het verder na een PMO, hoe vormt het de basis voor een (meerjaren) actieplan gericht op gezondheid en vitaliteit?

Tijdens de interactieve break-out sessie gaat u onder leiding van onze experts praktisch aan de slag met de vervolgacties vanuit het PMO. Het PMO zorgt voor het nodige inzicht in de gezondheid van uw medewerkers, maar nog belangrijker is wat u hiermee doet. De rapportage helpt u om gericht in actie te komen. Zo draagt het PMO bij aan het verbeteren van de gezondheid van uw werknemers en daar profiteert ook uw organisatie van. Na de kennissessie kunt u met de opgedane kennis de vertaling maken naar uw dagelijkse praktijk. Deze sessie is geschikt voor werkgevers, leidinggevenden en/of hr-professionals die meer verdieping willen in dit onderwerp.

Vijftien miljoen euro subsidie beschikbaar voor leren en ontwikkelen in MKB

Het kabinet wil werkgevers en werkenden helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Over een paar weken kunnen mkb’ers daarom een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Tussen maandag 2 maart en dinsdag 31 maart is er in totaal €15 miljoen beschikbaar voor ondernemers om bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Ook in september kunnen ondernemers subsidie aanvragen.

Op de website www.slimwerkgeven.nl kunnen mensen alvast meer informatie vinden om een eventuele aanvraag voor te bereiden.

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkendeleven. Werkgevers hebben vaak minder tijd, geld of kennis dan grotere bedrijven om hun medewerkers daarin te begeleiden. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken. Want scholing en ontwikkeling zijn heel belangrijk om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. En om ervoor te zorgen dat mensen werk kunnen doen dat ze leuk vinden en ook fysiek aankunnen.

Minister Koolmees: “Mkb-bedrijven vormen de ruggengraat van onze arbeidsmarkt. Bijna iedereen brengt er wel een deel van zijn carrière door. Daarom is het ook zo belangrijk dat we mkb-ondernemers een handje helpen bij het leren en ontwikkelen in hun bedrijf. Ik hoop dat alle ondernemers van Nederland de komende weken gaan nadenken over een eventuele subsidieaanvraag in maart. Wat zouden zij willen doen om van hun onderneming een leerrijke werkplek te maken?”

Elke mkb-ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen tot €25.000. Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om medewerkers tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding te laten volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk de begeleidingskosten van een werkgever in dit derde leerwegtraject. Werkgevers die nog niet weten of en waarvoor zij het geld willen inzetten, kunnen ook wachten tot na de zomer. In september wordt een tweede tijdvak geopend. Elk jaar kunnen bedrijven in maart en in september een aanvraag kunnen doen.

Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie, net als samenwerkingsverbanden van mkb’ers, brancheorganisaties, O&O-fondsen, onderwijsinstellingen of werknemers- en werkgeversverenigingen. Zij kunnen hun aanvraag – bijvoorbeeld om gezamenlijk een bedrijfsschool op te richten – jaarlijks vanaf 1 april tot en met 30 juni indienen.

Nieuwe MKB-bestuursleden!

Recent zijn de ondernemers Ronald de Vries en Joost Pleiter toegetreden tot het bestuur van MKB Nederland Regio Zwolle.

Introductie Ronald
Ronald de Vries (Emmeloord, 1980) is ondernemer in de regio Zwolle sinds 2007. De laatste jaren met het internationaal opererende IT-bedrijf Floorganise en in de jaren daarvoor als zelfstandig consultant (bedrijfskundige en registercontroller) gespecialiseerd in het organiseren van innovatieve snelgroeiende bedrijven. In het MKB Nederland Regio Zwolle bestuur bekleedt Ronald de portefeuille internationalisering en innovatie waar hij het ondernemersgeluid laat horen in diverse regionale overlegvormen. En zich inspant voor het delen van kennis met onze leden zoals rondom de Brexit of de landenbijeenkomsten.

“Als ondernemer word ik regelmatig gedwongen om met buitenlandse ogen naar Nederland en onze Regio Zwolle te kijken. Bijvoorbeeld als ik met Amerikaanse klanten door het centrum van Zwolle loop of in gesprekken met buitenlandse relaties vertel hoe wij hier onze bedrijfsvoering inrichten met het oog op de lange termijn. In veel zaken is een typisch Nederlandse aanpak te herkennen die ons zelf doorgaans niet opvalt maar die bijvoorbeeld in een internationale industrie zoals de scheepsbouw echt verschil maakt. De Nederlandse aanpak biedt veel kansen voor bedrijven in het buitenland en gelukkig wordt er ook veel georganiseerd om ons als MKB-ers te ondersteunen bij het verzilveren van deze kansen. Als bestuurder zie ik het als mijn taak MKB-ers betere toegang tot deze mogelijkheden te bieden en de partijen die deze ondersteuning bieden een scherp perspectief voor te houden als het gaat om het inbrengen van onze prioriteiten als ondernemers. Naarmate we hier gezamenlijk beter in worden zie ik ons zeker slagen in het doel de 4e economische topregio van Nederland te zijn’’ .

Introductie Joost
Joost Pleiter (1982, wonend in Oosterwolde, Gelderland) is in het dagelijks leven actief als Register Makelaar Wonen en Landelijk Vastgoed bij Pleiter Makelaars en Taxateurs. Vanuit hun kantoor, dat is gesitueerd in het buitengebied, bedienen ze de Noord Veluwe met hun woondiensten. Met de specialisatie in de agrarische sector bedient het kantoor de Veluwe en de Regio Zwolle. Joost geeft leiding aan een team van vijf mensen, bestaande uit twee NVM makelaars, twee taxateur en één rentmeester NVR. Het begeleiden van transformatietrajecten van voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen en locaties is één van de werkzaamheden waarmee Joost zich dagelijks bezighoudt.

“Als bestuurder van MKB Nederland regio Zwolle maak ik mij hard voor een Vitaal Buitengebied dat echte toekomstbestendige oplossingen biedt om te werken en te wonen in ons prachtige buitengebied. Binnen mijn portefeuille vallen ook de thema’s PFAS en stikstof. Wij volgen met een team van diverse experts scherp de actualiteit aangaande deze actuele thema’s en delen frequent onze visie maar ook zorgen met lokale overheden en de provincies”.