MKB West-Overijssel webinars

Hoe maak je jouw bedrijf nog meer klaar voor de toekomst op het gebied van arbeid en economie? Wil je meer weten over ondersteuningsmogelijkheden die jou hierbij kunnen helpen? Neem dan deel aan één of meerdere MKB West-Overijssel webinars van maandag 21 tot en met donderdag 24 juni 2021. We delen praktische informatie over financiële regelingen en andere support voor ondernemers in West-Overijssel. We focussen op provinciale subsidieregelingen, maar besteden ook aandacht aan andere regelingen en support om kansen te benutten voor jouw bedrijf. Meld je hier aan voor éen of meerdere webinars.

MKB West-Overijssel webinars

In de webinars wordt direct duidelijk voor wie het aanbod is, aan welke voorwaarden je moet voldoen en wat het je kan opleveren. Elk webinar duurt één uur. We geven informatie over het gebruik van subsidies, vouchers, regelingen en het vinden van advies en support op de volgende thema’s:

Digitalisering & innovatie (maandag 21 juni 2021)

Juist in tijden van grote verandering, is het belangrijk om te investeren in vernieuwing. Om ondernemers daarbij te ondersteunen, biedt de provincie verschillende subsidiemogelijkheden op het gebied van innovatie en digitalisering aan. En is er vanuit innovatiepartners ondersteuning om deze innovatie gericht op gang te krijgen. Onderstaande regelingen komen in ieder geval aan bod:

 • MIT
 • Digitale werkplaatsen
 • Innovate Go

Detailhandel, horeca en cultuur (dinsdag 22 juni 2021)

Waar kan je terecht voor advies over ondernemerschap? De detailhandel, horeca en cultuursector (waaronder ook de creatieve sector) ervaren misschien wel de grootste hinder van maatregelen rondom het Coronavirus. Zij worden meer dan ooit aangesproken op hun verandervermogen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten we in deze sessie zien hoe je concreet gebruik kunt maken van regelingen, leningen en samenwerkingen. Verder lichten wij de opties voor scholing en verduurzaming toe.

Arbeidsmarkt (woensdag 23 juni 2021)

Investeren in nieuwe kennis en vaardigheden was nog nooit zo belangrijk als nu. Door de ontwikkeling van nieuwe technologieën en digitalisering verandert de inhoud en beschikbaarheid van werk. In deze sessie nemen wij je mee in provinciale, regionale en landelijke regelingen die gericht zijn op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Onderstaande regelingen komen in deze webinar in ieder geval aan bod:

 • Scholingsfonds
 • Arbeidsmarkt Overijssel 2021

Duurzaamheid (donderdag 24 juni 2021)

Denk je aan het verduurzamen van jouw bedrijf of productieproces? In deze sessie vertellen we je over de subsidies, regelingen en programma’s op het gebied van duurzaamheid. We informeren je over regelingen voor energie en circulaire economie. Daarnaast lichten we toe wat we kunnen bieden op het gebied van toekomstbestendige bedrijventerreinen. Onderstaande regelingen komen in ieder geval aan bod:

 • Ketensamenwerking circulaire kunststoffen
 • Circo
 • Regelingen over energie

Online programma

16.00 – 16.10 uur | Inleiding van de sessie met filmpjes van West-Overijsselse ondernemers, die gebruik hebben gemaakt van ondersteuning.

16.10 – 16.30 uur | Inhoudelijke presentatie over subsidies, vouchers, regelingen en support.

16.30 – 17.00 uur | Gesprek tussen de ondernemers die de webinar volgen en de specialisten vanuit de provincie Overijssel, Kennispoort Regio Zwolle, MKB-Nederland Regio Zwolle, MKB Deventer en Oost NL.

Aanmelden

Meld je hier aan voor één of meerdere MKB West-Overijssel webinars. Heb je vragen over een bepaald thema? Geef ze gerust door via het aanmeldformulier. Deelname is kosteloos.

Vacature Event Manager

Vacature Event Manager (1 tot 3 uur)
MKB-Nederland Regio Zwolle is op zoek naar een ondernemer die als Event Manager in samenspraak met ons bestuurslid PR & Evenementen proactief aan de slag wil met het organiseren van inspirerende evenementen. Hij of zij is bereid om onbezoldigd 1 tot 3 uur per week praktisch-uitvoerende taken te verrichten voor MKB-Nederland Regio Zwolle. Bij voorkeur ben je werkzaam in de evenementenbranche. Onze ideale Event Manager is daarnaast iemand die de reputatie van ‘doener’ heeft, contactueel sterk is, goed kan organiseren en graag proactief wil handelen.

Klik hier voor meer informatie.

Vacature Bestuurslid PR & Evenementen

Vacature Bestuurslid PR & Evenementen (2 tot 4 uur)
MKB-Nederland Regio Zwolle is op zoek naar een ondernemer die ons bestuur voor 2 tot 4 uur per week wil versterken als Bestuurslid PR & Evenementen. Onze voorkeur gaat uit naar een ondernemer die affiniteit heeft met marketing en communicatie, zodat het onderhouden van contacten met onze kennispartners en de lokale  ondernemersverenigingen geen enkele moeite kost. Daarnaast kan ons nieuwe bestuurslid bijdragen aan de professionalisering van de externe communicatie vanuit MKB-Nederland Regio Zwolle op online en offline platforms. Ook het (mee-)organiseren van een evenement is de ondernemer op het lijf geschreven.

Klik hier voor meer informatie.

Nieuwe methode aangifte Winkeldiefstal

De politie is met ingang van 6 april gestart met een nieuwe methode van afhandeling first offenders winkeldiefstallen en internetaangifte. Deze nieuwe methode levert voordelen op voor zowel winkeliers als de politie. Het hele proces is gebruikersvriendelijker en zorgt voor een veel efficiëntere afhandeling. De voorbije maanden heeft onder de noemer ‘betekenisvolle afhandeling van winkeldiefstal voor meerderjarige first offenders’ een succesvolle pilot plaatsgevonden.

Wijzigingen

Voor winkeliers is sprake van twee belangrijke wijzigingen:

 • aangifte kan digitaal worden gedaan (ook via smartphone) op politie.nl/winkeldiefstal
 • meerderjarige first offenders kunnen (onder voorwaarden) een reprimande krijgen.

Meer informatie over de nieuwe manier van werken is te vinden in een overzichtelijke infosheet. Wil je weten hoe de praktijk werkt, bekijk dan het instructiefilmpje. (N.B.: het betreft hier een nagespeelde situatie, waarin de verdachte medewerking verleent, maar dat is niet altijd het geval).

De nieuwe methode komt als vervanging van de huidige systeem waarmee meldingen en aangiftes worden afgehandeld. De pilot is uitgevoerd in Publiek-Private Samenwerking met politie, Openbaar Ministerie en meerdere winkeliers(verenigingen).

Account aanmaken

Op politie.nl kunnen winkeliers een account aanmaken. Lees voor hulp en tips voor het aanmaken van een account de bijgevoegde instructiekaart.

Is sprake van heterdaad? Is bijvoorbeeld een winkeldief aangehouden of op de vlucht? Bel 112. Geen spoed? Bel 0900-8844. De SODA-afhandeling blijft, ook in geval van een reprimande, bestaan, net als de mogelijkheid een winkelverbod op te leggen.

 

Praktische gids: Goed omgaan met werkstress, ook in tijden van corona

De gevolgen van het coronavirus raken veel mkb’ers hard. De beperkingen kunnen impact hebben op de mentale gesteldheid ondernemers en werknemers. De ervaren (werk)druk kan leiden tot (werk)stress. Onze partner ArboNed begrijpt dat het zeker nu frustrerend voor een ondernemer kan zijn als een werknemer zich ziek moet melden vanwege stress. Aan de coronamaatregelen van de overheid kan een ondernemer niets doen, maar zelfs in deze ingewikkelde tijden kan het werkplezier gestimuleerd en werkstress voorkomen worden. ArboNed heeft daarover een gratis beknopte gids gemaakt met alle informatie over een goede energiebalans, praktische tips om met (werk)stress om te gaan. De gids zit boordevol praktijkvoorbeelden van andere mkb’ers.

De gids is gratis te downloaden via de volgende link: https://www.arboned.nl/nieuws/praktische-gids-goed-omgaan-met-werkstress-ook-in-tijden-van-corona?utm_medium=referral&utm_source=mkb%20zwolle&utm_campaign=Q4%202020&utm_content=Gids

Lancering Cipab Next

Hoe blijf je als ondernemer en professional lenig en flexibel in denken en doen? Kan nieuwe creativiteit helpen bij innovatie van nieuwe producten en diensten?
Ja, dat kan: met Cibap Next; 
Een inspirerend programma met verhalen van ondernemers, creatieve professionals en opleiders, over wat nieuwe creativiteit betekent voor vernieuwen in business en bij persoonlijke ontwikkeling. 

Datum: 4 maart 2020

Programma
Het programma staat onder de energieke leiding van Scarlett de Moor, met opening door Coby Zandbergen en Cor de Koning (Cibap Next). Hans Biesheuvel (Ondernemend Nederland) gaat in op een aantal succesfactoren voor aantrekkelijk werkgeverschap en het bevorderen van de leercultuur in bedrijven.
Johan van Marle (Uitgekookt) en Gerrit-Jan Hagedoorn (Beerze Bulten) vertellen beiden over een eigen praktijkcasus die zij hebben uitgediept met creatieve professionals (Creative Works Regio Zwolle).Johan Schaap (Brainstud) geeft een vooruitblik op het online cursusaanbod van Cibap Next.

Tijd: Inloop vanaf 15.30 uur, 16.00 uur start programma.

Locatie: Perron038 – Hanzelaan 95-B  8017 JE Zwolle

Voor meer informatie en aanmelden www.cibapnext.nl 

Kabinet investeert 22,5 miljoen euro in Regio Zwolle

“Regio Deal: een sterke samenleving begint in de regio”

Het Rijk trekt 22,5 miljoen euro uit om te investeren in Regio Zwolle in de vorm van een Regio Deal. De investering in de regio is een erkenning van de waarde van Regio Zwolle voor heel Nederland. Regio Zwolle heeft een stevige investeringsagenda voorgelegd aan het Rijk voor het sluiten van een Regio Deal met het kabinet. Het kabinet heeft het nieuws over de investering in de regio vrijdag 14 februari bekend gemaakt. “Een fantastisch resultaat voor Regio Zwolle, we zijn er heel blij mee. Een investering in Regio Zwolle is een investering in Nederland”, aldus Peter Snijders, voorzitter van Regio Zwolle. 

Erkenning positie Regio Zwolle

Een Regio Deal is een meerjarige samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken. “De uitnodiging om samen te werken aan een Regio Deal is een kers op de taart van de krachtige samenwerking binnen onze regio met overheden, onderwijs, ondernemers, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Het is een erkenning voor de positie die Regio Zwolle inneemt in de sociaaleconomische structuur van Nederland. Door de investering van het Rijk kunnen we vanuit onze ambitie nog voortvarender aan de slag. Zichtbaar voor inwoners en ondernemers in onze regio.” Regio Zwolle richt zich vanuit de investeringsagenda ‘Groeien in balans’ op de thema’s circulair ondernemen, de arbeidsmarkt van de toekomst, de balans tussen stad en ommeland, en adaptief omgaan met klimaatsverandering. “En dat is goed voor de versterking van de brede welvaart van onze 740.000 inwoners en Nederland”, aldus de regiovoorzitter. “Dat betekent bijvoorbeeld meer werkgelegenheidskansen en opleidingsmogelijkheden, plus een verbetering van de kwaliteit van leven.” 

Regio Deal: kansen voor inwoner en ondernemer

Het programma ‘Groeien in balans’ biedt kansen voor haar inwoners en ondernemers vanuit de genoemde actielijnen. Zo wil Regio Zwolle de concurrentiepositie van mkb- en familiebedrijven versterken. Dit wil zij doen door samen met ondernemers te investeren in bijvoorbeeld innovatie en logistieke processen, met een zo’n klein mogelijke ecologische voetafdruk. Wat de arbeidsmarkt betreft, brengt Regio Zwolle balans in de arbeidsmarkt door mensen werkzekerheid en ontwikkelingskansen te bieden. Het benutten van ieders talenten vraagt een investering in kennis en kunde. Vanuit de actielijn stad en ommeland zet de regio in op het floreren van onze natuurgebieden in een stedelijk landschap met innovatieve mobiliteitsoplossingen. Een ander doel is het ontwikkelen van voldoende hoogwaardige voorzieningen en woningen voor alle fasen in het leven van inwoners. Een demo-delta voor heel Nederland staat genoemd in de investeringsagenda, met specifieke aandacht voor watersystemen in relatie tot klimaatverandering, zowel in de stad als in het ommeland. Ook hier staat nauwe samenwerking met inwoners en bedrijven aan de basis.

Groeien in balans

Met ‘Groeien in balans’ verbindt Regio Zwolle de Randstad met Noord-Nederland en Duitsland. In totaal gaat het om een investeringswaarde van maximaal 146 miljoen euro. Dit bedrag is opgebouwd uit bijdragen van partners en de te ontvangen 22,5 miljoen euro van het Rijk. Binnen de vier actielijnen zijn achttien projecten opgenomen. Het programma is samen ontwikkeld met onder anderen onderwijspartners, lectoren, VNO-NCW regio Zwolle, MKB Nederland Regio Zwolle, Waterschap Drents Overijsselse Delta, regiogemeenten en provincies. Peter Snijders: “We zijn trots op de toezegging van het Rijk en samen met alle partners in de regio zorgen we ervoor dat de uitvoering van de investeringsagenda een succes wordt. Dat doen we op onze unieke manier van elkaar iets gunnen en over grenzen heen kunnen samenwerken.”

Uitwerking Regio Deal

De Regio Deal wordt in de periode tot najaar 2020 gezamenlijk uitgewerkt met de samenwerkende partijen uit Regio Zwolle, het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en andere vakdepartementen. Onder regio’s is de animo groot om voor de regiodeals in aanmerking te komen. Bij het Rijk zijn 22 voorstellen ingediend, voor een totaalbedrag van ruim 180 miljoen euro die in deze tranche wordt verdeeld. In totaal zijn 14 van de 22 voorstellen gehonoreerd om verder uit te werken tot Regio Deals. Naast deze deal hebben de regio’s FruitDelta, CleanTech en Veluwe een regiodeal gekregen. Het forse aantal deals in Oost-Nederland onderstreept dat de toekomst van Nederland in Oost-Nederland ligt, zo concludeerde ook de Wageningen Universiteit in een recent rapport. De provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen financieel eveneens deze deals.

ArboNed kennissessie met health check op 12 maart

Gezonde en vitale medewerkers zijn over het algemeen productiever, gaan gelukkiger naar hun werk en leveren meer op. Zo dragen zij bij aan een financieel gezond bedrijf. Hoewel medewerkers zelf hun leefstijl bepalen, kunt u hen wel bewust maken van hun invloed op de eigen gezondheid. Hoe u dat op een laagdrempelige manier doet, vertellen wij u graag tijdens deze interactieve kennissessie op 12 maart bij Lumen in Zwolle. Ook kunt u een gratis health check doen.

Programma

Onze vitaliteit- en gezondheidsdeskundige Malou Eilering en onze arbeids- en organisatiedeskundige Martin van den Heuvel geven antwoord op vragen zoals:

 • Wat is de invloed van een ongezonde leefstijl op verzuim?
 • Hoe kan een Preventief medisch onderzoek (PMO) bijdragen aan een gezond bedrijf?
 • Hoe gaat het verder na een PMO, hoe vormt het de basis voor een (meerjaren) actieplan gericht op gezondheid en vitaliteit?

Tijdens de interactieve break-out sessie gaat u onder leiding van onze experts praktisch aan de slag met de vervolgacties vanuit het PMO. Het PMO zorgt voor het nodige inzicht in de gezondheid van uw medewerkers, maar nog belangrijker is wat u hiermee doet. De rapportage helpt u om gericht in actie te komen. Zo draagt het PMO bij aan het verbeteren van de gezondheid van uw werknemers en daar profiteert ook uw organisatie van. Na de kennissessie kunt u met de opgedane kennis de vertaling maken naar uw dagelijkse praktijk. Deze sessie is geschikt voor werkgevers, leidinggevenden en/of hr-professionals die meer verdieping willen in dit onderwerp.