Meer snelheid in ondersteuning ondernemers in coronacrisis nodig

De gemeenten in Regio Zwolle hebben snel en positief gereageerd op de oproep die VNO-NCW regio Zwolle en MKB-Nederland Regio Zwolle richting gemeenten hebben gedaan. In een brief pleitten de ondernemersorganisaties voor een lokaal noodpakket voor ondernemers, bovenop het steunpakket van het kabinet. De suggesties die in de brief zijn gedaan, zijn door alle 22 […]

Informatie over het coronavirus voor ondernemers (NLinBusiness)

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft veel gevolgen voor bedrijven en internationaal ondernemen. Om u als ondernemer zo goed mogelijk te informeren vind u hieronder twee pagina’s met nieuws over het coronavirus van verschillende kennispartners en instanties.

NLinBusiness
https://nlinbusiness.com/corona-hulp

https://nlinbusiness.com/informatie-over-het-coronavirus-voor-ondernemers

Coronavirus: onze open brief aan 22 gemeenten in Regio Zwolle

Op 16 maart hebben MKB Nederland Regio Zwolle en VNO-NCW Regio Zwolle samen deze open brief geschreven, gericht aan alle 22 gemeentebesturen uit Regio Zwolle. De brief bevat aandachtspunten en suggesties voor gemeentelijk beleid met betrekking tot het MKB en het coronavirus.

Voor vragen over de brief, stuur gerust een e-mail naar: info@mkbregiozwolle.nl

5 tips voor bedrijven om het Coronavirus de baas te blijven

De beurzen schieten in paniek, maar de meeste Nederlandse ondernemers houden het hoofd nog altijd koel. Het was te verwachten dat corona (of covid-19 zoals de ziekte nu officieel heet) ook in Nederland zou opduiken. Vijf tips voor het bedrijfsleven om de maatregelen te nemen die écht zin hebben.

Zie voor het volledige artikel: https://www.mkb.nl/forum/5-tips-voor-bedrijven-om-het-coronavirus-de-baas-te-blijven

Rabobank introduceert RaboInnoLeren voor het MKB

 

Regio Zwolle introduceert Rabo InnoLeren! Vijf sessies voor MKB-ondernemers tot 50 werknemers waarin je aan de slag gaat met het verbeteren van je klantbeleving, marketing en het vernieuwen van jouw businessmodel. Je zoomt in op de trends en ontwikkelingen in jouw markt en de aanpassingen die dat vraagt van jouw organisatie. Na Rabo Innoleren heb […]

Business Event Kampen 2020

Geen grap: op 1 april organiseren BNI de Kamper Steur, VOC, ICK en andere ondernemersorganisaties in samenwerking met de Gemeente Kampen en Kampen Partners een vrolijk netwerkevenement voor ondernemend Kampen.

Tussen 16 en 18 uur is ondernemend Kampen van harte welkom in de Bovenkerk. Die middag wordt het bedrijfsleven in het zonnetje gezet en is er […]

Lancering Cipab Next

Hoe blijf je als ondernemer en professional lenig en flexibel in denken en doen? Kan nieuwe creativiteit helpen bij innovatie van nieuwe producten en diensten?
Ja, dat kan: met Cibap Next; Een inspirerend programma met verhalen van ondernemers, creatieve professionals en opleiders, over wat nieuwe creativiteit betekent voor vernieuwen in business en bij persoonlijke ontwikkeling. 

Datum: 4 maart […]

Kabinet investeert 22,5 miljoen euro in Regio Zwolle

“Regio Deal: een sterke samenleving begint in de regio”
Het Rijk trekt 22,5 miljoen euro uit om te investeren in Regio Zwolle in de vorm van een Regio Deal. De investering in de regio is een erkenning van de waarde van Regio Zwolle voor heel Nederland. Regio Zwolle heeft een stevige investeringsagenda voorgelegd aan het Rijk […]