Bouw- en infra ondernemers gezocht voor de Bouwtafel van Zwolle

Werkgevers, werknemers, overheden en onderwijsinstellingen hebben voor de regio Zwolle een Human Capital Agenda opgesteld. Door verschillende sectoren en subregio’s worden plannen gemaakt voor het verbeteren van de arbeidsmarkt. De thema’s: beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel, wendbaarheid en inclusiviteit vormen de rode draad door deze plannen. Vanuit het regionaal ontwikkelingsfonds (open vanaf 1 april 2019) kunnen initiatieven die een bijdrage leveren aan eerdergenoemde thema’s gefinancierd worden. Het regionaal ontwikkelingsfonds voor de Regio Zwolle bevat enkele miljoenen euro’s.

MKB Nederland Regio Zwolle, Bouwend Nederland, FNV en MBO- en HBO-instellingen zijn gestart met een ‘Bouwtafel’. Gezamenlijk wordt een actieagenda gemaakt voor een beter werkende arbeidsmarkt specifiek voor de bouw in de Regio Zwolle. De ‘bouwtafel’ wil zoveel mogelijk aansluiten bij reeds bestaande initiatieven om dubbel werk te voorkomen. Doel is om een duurzaam werkende arbeidsmarkt te creëren voor nu en de toekomst.

De Bouwtafel

De tafel werkt in elk geval aan concrete activiteiten op het gebied van :

  • Het stimuleren van een leercultuur in de sector:

Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

  • Zij-instroom trajecten
    1. Trajecten van werk naar werk (intersectorale doorstroom)
    2. Trajecten van werkloosheid naar werk: bijvoorbeeld in het kader van SROI of projecten gericht op statushouders
  • Innovatie

Denk aan product- en procesgerichte innovaties, en hun consequenties voor opleiden en Human Capital activiteiten in de sector. Wij overwegen bijvoorbeeld het opzetten van gezamenlijke opleidingsactiviteiten voor kader- en hogere functies.

Oproep: denk mee aan de bouwtafel
Heeft u ideeën over de arbeidsmarkt voor de bouw? Of wilt u samen met andere bouwondernemers plannen ontwikkelen om de arbeidsmarkt toekomstbestendiger te maken? Of wilt u uw netwerk uitbreiden?

Meld u dan aan voor de bouwtafel via info@mkbregiozwolle.nl.

De Regio Zwolle telt 21 gemeenten. Wij zoeken daarom minimaal één bouwondernemer per gemeente om mee te denken aan de bouwtafel, zodat wij de input breed uit de regio ophalen en gezamenlijk een plan kunnen maken die breed gedragen wordt.

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share