Binnenklimaat op orde

Voor veel MKB- en productiebedrijven is thuiswerken makkelijker gezegd dan gedaan. Wij hebben daarom een van onze leden – adviesbureau GWBO uit Kampen – gevraagd om aanbevelingen die we aan onze leden konden doen. Dit is niet alleen bruikbaar voor de huidige pandemie, maar het zijn zinnige adviezen waarmee ook de overdracht van ‘reguliere’ virussen ingeperkt kan worden.

Ventilatie

Goed ventileren is een van de veelgehoorde adviezen van het RIVM om overdracht van COVID 19 in te dammen. Hier is diverse meetapparatuur voor beschikbaar. Bij een ventielrooster kunt u een luchtdebietmeter gebruiken. In kanalen kunt u de luchtsnelheid meten. Dit kunt u zelf doen, maar u kunt ook uw huisinstallateur vragen dit te doen of u kunt een installatieadviesbedrijf benaderen.

Het advies is om te ventileren op het niveau bouwbesluit nieuwbouw. Dit betekent voor iedere gebruiksfunctie een andere hoeveelheid. Bij woningen geldt een niveau per m² en bij utiliteitsbouw geldt een eis per persoon. De exacte eisen hier te vinden. Let op: men heeft het hier over dm³/s (liter per seconde). Installateurs hebben het vaak over m³/h (kubieke meter per uur). 1 liter per seconde is 3,6 kubieke meter per uur.

Luchtvochtigheid

Er zijn serieuze aanwijzingen dat de relatieve luchtvochtigheid een rol speelt bij de verspreiding van het coronavirus, maar dit is nog niet bewezen. Er wordt verondersteld dat met een hoge luchtvochtigheid de verspreiding wordt tegen gegaan. Zelfs als dit al zo is, is dit geen vervanging van goede ventilatie. Eerste prioriteit is genoeg ventileren, zodat het aandeel virusdeeltjes in de lucht zo klein mogelijk wordt. Kunt u niet genoeg ventileren in je gebouw, dan kunt u overwegen om luchtbevochtigers te plaatsen. Bij een centraal luchtbehandelingssysteem kunt u dat centraal doen in het aanvoerkanaal. U kan ook losse luchtbevochtigers in een ruimte plaatsen. Deze apparaten zijn te koop bij een groot aantal webwinkels, maar ook via de lokale installateur. Meer informatie over luchtvochtigheid in relatie tot het coronavirus leest u hier.

Het virus doden met UV-licht

Het is bewezen dat virussen gedood kunnen worden met UV-licht. Daarom zijn virussen ook een minder groot probleem in de zomer. Ook het coronavirus kan gedood worden met UV-licht. De markt wordt overspoeld met verlichtingsarmaturen die ook UV-licht uitzenden. Let wel op dat de hoeveelheid UV-licht die nodig is om een virus te doden ook schadelijk is voor mensen, vooral bij langdurige blootstelling. Wil uw bedrijf investeren in een oplossing met UV-licht, kies dan voor een recirculatiesysteem, waarbij lucht door een kast wordt gerecirculeerd met daarin een krachtige UV-lamp. Zo worden virussen in de lucht gedood en worden mensen niet blootgesteld aan UV-licht.

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share