Bijeenkomst Ondernemerskringen Regio Zwolle

Bestuursleden van ondernemersverenigingen in de Regio Zwolle worden van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst op 4 april 2019 in het MAC3PARK Stadion te Zwolle.

Na succesvolle eerdere edities, staat komende bijeenkomst o.a. in het teken van belangrijke transities in de regionale economie. Daarbij staan inspirerende initiatieven van ondernemerskringen centraal.

Het gaat economisch goed in de Regio Zwolle. Toch staat de regionale economie voor belangrijke uitdagingen om innovatief en ondernemend te blijven, zinvol werk te bieden aan onze inwoners en onze omgeving leefbaar te houden. Denk aan menselijk kapitaal, internationalisering, digitalisering, verduurzaming, energietransitie en circulariteit. De Regio Zwolle werkt actief aan (het samenbrengen van) oplossingen op deze terreinen.

Op meerdere van deze terreinen zijn ondernemerskringen al actief. Een aantal van deze initiatieven staan op 4 april in de spotlights, met als doel u te inspireren met praktische voorbeelden. Hoe zetten deze kringen zich bijvoorbeeld in voor hun leden op thema’s als ‘energie’, ‘circulariteit’ en ‘aanbesteden’? Waar liggen de kansen voor regionale samenwerking? Bestuursleden vertellen over hun ervaringen.

Het evenement wordt exclusief georganiseerd voor bestuursleden van ondernemerskringen en is een fysiek voorbeeld van Regio Zwolle Connect. Op donderdag 4 april 2019 bent u met uw bestuur van harte welkom. De bijeenkomst is inhoudelijke van grote waarde en biedt ook een mooie gelegenheid om te netwerken en ervaringen uit te wisselen. Ervaar dat de regio voor u werkt!

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share