Bezoek gemeente Noordoostpolder

Het bestuur van MKB Regio Zwolle gaat structureel op bezoek bij gemeenten en ondernemersverenigingen. Op 12 december is het bestuur gastvrij ontvangen in de gemeente Noordoostpolder.
De gemeente Noordoostpolder werd vertegenwoordigd door wethouder Wijnants, accountmanager Romkes en beleidsmedewerker EZ Hulleman.
Vanuit de Ondernemersvereniging Groendorpen waren voorzitter Willemien van Putten en Kees van der Sar aanwezig.

Doel van deze ‘regiobezoeken’ is kennismaken en in gesprek gaan over hoe wij de regio Zwolle samen kunnen versterken. Richard Temmink, voorzitter van MKB Regio Zwolle, opende de vergadering en gaf aan wat de rol van MKB regio Zwolle in de regio is. ‘Wij willen geen concurrent zijn van lokale ondernemersverenigingen, maar elkaar juist versterken’, vertelde Richard Temmink.

Economisch klimaat
Wethouder Wijnants geeft aan dat hij de afgelopen jaren heeft ingezet in het contact met de ondernemers(verenigingen). Met o.a. de BAN, OVG en LTO heeft het gemeentebestuur structureel overleg. Daarnaast zijn de accountmanagers, maar ook andere ambtenaren zichtbaar voor ondernemers. ‘Wij spelen dicht op de bal en zijn hierdoor echt zichtbaar voor ondernemers’ vertelt de wethouder. Een succes van deze werkwijze was bijvoorbeeld het glasvezelproject in de buitengebieden. ‘Het initiatief hiervoor is gekomen van de ondernemers en samen hebben wij dit succesvol kunnen organiseren’ aldus de wethouder.

Er is onder andere ook gesproken over aanbestedingsbeleid, de gemeenteraadsverkiezingen en leefbaarheid in de dorpen.
Daarnaast zijn een aantal specifieke thema’s aan de orde gekomen:

Lobby N50
Het verbreden en veiliger maken van de N50 heeft ook voor de gemeente en ondernemers in de Noordoostpolder prioriteit. De lobby hiervoor wordt al opgepakt in goed overleg en er is afgesproken dit vooral te blijven doen.

MKB-vriendelijke gemeente
De gemeente Noordoostpolder is in 2016 de MKB-vriendelijkste gemeente van Flevoland geworden. Deze verkiezing is een initiatief van MKB Nederland. In 2018 vindt dit landelijke onderzoek opnieuw plaats.

Agro & Food Cluster
In de Noordoostpolder is een Agro & Food Cluster. Dit is een landelijk opererend cluster, opgezet en gefinancieerd door bedrijven en organisaties uit de open teelt. De partners vertegenwoordigen een jaaromzet van circa 2 miljard euro. Het cluster richt zich op het verspreiden van kennis, het aanjagen van innovatie en het stimuleren van business in de open teelt. Een voorbeeld voor de regio.

 

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.