Bestuurslid MVO gezocht

MKB Nederland Regio Zwolle zoekt per direct een bestuurslid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, zodat we nog beter de belangen van de ondernemers in de Regio Zwolle kunnen behartigen.

Over MKB Nederland Regio Zwolle
MKB Nederland Regio Zwolle behartigt de belangen van ondernemers, in de 21 gemeenten die samen een samenwerkingsverband op sociaal economisch terrein zijn aangegaan, en verbetert actief het ondernemersklimaat in de Regio Zwolle. Wij doen dit als zelfstandige afdeling van MKB Nederland. MKB Nederland Regio Zwolle heeft ca. 200 direct aangesloten ondernemers en is de vertegenwoordiger van bedrijven uit 135 brancheorganisaties. Van metaal tot detailhandel en van recreatie tot zakelijke dienstverlening met ruim 3.500 bedrijven en organisaties in de regio. Het bestuur wordt gevormd door 8 bestuursleden, 21 ambassadeurs, een regiomanager en secretariaat. MKB Nederland Regio Zwolle heeft vertegenwoordigingen in de SER Overijssel, Economic Board Regio Zwolle, Regionaal werkbedrijf en is betrokken bij de totstandkoming van de Human Capital Agenda voor de regio Zwolle. MKB Nederland Regio Zwolle wordt samen met VNO-NCW gezien als de werkgeversvertegenwoordigers op tal van onderwerpen voor de lokale, regionale en landelijke overheid.

Doel
Het versterken van het ondernemersklimaat in de regio Zwolle op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De rol
Als bestuurslid bent u medeverantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van de ondernemers in de Regio Zwolle. U draagt zorg voor de formulering van een visie en van standpunten op het beleidsterrein van MVO en duurzaamheid. Deze standpunten maakt u in samenwerking kenbaar aan regionale/lokale overheden, politici en andere voor de portefeuille relevante partijen. U bent mede het gezicht van de stichting in de Regio Zwolle en draagt bij aan verder groei van het ledenaantal. Verder fungeert u, zowel binnen als buiten de stichting, als aanjager en onderhoudt u de voor de portefeuille relevante relaties. Vanuit uw rol als bestuurslid haakt u aan bij de stichting DORZ (Duurzaam Ondernemend Regio Zwolle) en andere relevante initiatieven waarbij u MKB Nederland Regio Zwolle en het bedrijfsleven vertegenwoordigd.

Wij zoeken
Een ondernemer die in staat is om een eigen visie te vormen op het gebied van duurzaamheid. Van het bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij betrokken is, weet wat er speelt in de ondernemerswereld en kent de subsidiemogelijkheden op het eigen beleidsterrein. Het bestuurslid is op het betreffende aandachtsgebied het gezicht van de stichting in de regio. Wij vragen uw actieve inspanning gericht op de realisatie van de doelen/ambities van de stichting op uw eigen aandachtsgebied te bewerkstelligen.

Uw profiel
U bent ondernemer, gevestigd of woonachtig in de Regio Zwolle, met een bovengemiddelde interesse in duurzaamheid. U bent initiatiefrijk, resultaatgericht, flexibel en bereid om gemiddeld 2 uur per week beschikbaar te stellen om u onbezoldigd in te zetten voor een optimaal ondernemersklimaat in de Regio Zwolle. Enige bestuurlijke ervaring geniet de voorkeur.

Wij bieden
Een uitdagende inspirerende bestuursfunctie binnen een jong actief bestuur. De mogelijkheid een actieve bijdrage te leveren aan een optimaal ondernemersklimaat in de Regio Zwolle. U kunt rekenen op professionele ondersteuning door MKB Nederland en krijgt toegang tot een groot en relevant netwerk.

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met voorzitter Jelle Weever. Solliciteren kan tot 15 april per e-mail via info@mkbregiozwolle.nl

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share