Algemene Verordering Gegegevensbescherming

Aan het begin van deze zomer wordt de nieuwe Europese privacywet van kracht die voor mkb-ondernemers verstrekkende gevolgen heeft. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht u als ondernemer zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. Niet alleen die van klanten, maar ook die van bijvoorbeeld uw medewerkers.

Natuurlijk zijn die regels niet helemaal nieuw, we kennen immers al de meldplicht datalekken die in 2016 aan de Wet bescherming persoonsgegevens werd toegevoegd. De grote zorg zit hem erin dat de boetes die door de Europese Unie opgelegd kunnen worden voor het verliezen van privacygevoelige data vele malen hoger zijn dan toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan opleggen. En in de praktijk blijkt dat datalekken aan de orde van de dag zijn. Het versturen van een e-mail aan meerdere mensen waarbij u per ongeluk de mailadressen in het Aan- of CC-veld zet en iedere ontvanger dus alle mailadressen kan zien, kan al gelden als een datalek.

De AVG miniscan
Bent u al klaar voor deze Algemene Verordening Gegevensbescherming? Uit onderzoek blijkt dat veel Nederlandse mkb-bedrijven geen idee hebben wat de nieuwe wet inhoudt. Dat kan een kostbaar gebrek aan kennis worden, want de boetes die de toezichthouder kan opleggen lopen op tot twintig miljoen euro of 4 procent van de jaaromzet. Weet u welke rechten en plichten u heeft onder de nieuwe privacywetgeving? En welke risico’s u loopt als u de zaken niet op orde heeft? Met de AVG miniscan krijgt u een kort advies over de belangrijkste thema’s van de nieuwe wetgeving.

Doe AVG miniscan

Klik hier om de PDF te openen met meer informatie over de AVG

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.