Actieagenda Beter Aanbesteden

Publiceer als inkoper zo vroeg als mogelijk voorgenomen aanbestedingen en zorg voor transparante voorwaarden, zodat er geen onredelijke eisen gesteld worden aan bedrijven.
Voorkom daarnaast het onnodig samenvoegen (’clusteren’) van kleine aanbestedingen, zodat ook het MKB meer kansen heeft op deze opdrachten.

Het zijn drie van de 23 acties die ondernemers en publieke organisaties gezamenlijk hebben afgesproken om succesvoller aan te besteden.

De gezamenlijke actieagenda is tot stand gekomen in regionale en landelijke teams met ondernemers, inkopers van bijvoorbeeld gemeenten, MKB-Nederland, de VNG en aanbestedingsjuristen. Onder leiding van Matthijs Huizing gaan de betrokkenen de komende maanden samen verder om de 23 actiepunten uit te voeren en op te lossen.

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft vrijdag 16 februari jl. de actieagenda Beter Aanbesteden ontvangen.

De volledige actieagenda vindt u hier.

Deel dit verhaal, kies je platform!
Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.