Welkom bij MKB Nederland Regio Zwolle

MKB Nederland Regio Zwolle

MKB Nederland Regio Zwolle behartigt de belangen  van MKB-ondernemers en verbetert actief het ondernemersklimaat in de regio Zwolle. Wij doen dit als een zelfstandige afdeling van MKB-Nederland.

Onze missie

Het verbeteren van het ondernemersklimaat voor het midden- en kleinbedrijf in de regio Zwolle.

Onze visie

Een brug bouwen tussen MKB ondernemers en de overheden en andere stakeholders in de regio Zwolle.

Strategie

Onze doelstellingen bereiken wij door:

  • Ondernemers en ondernemersverenigingen op regionaal niveau bij elkaar te brengen en gericht te overleggen met marktpartijen en overheden, met als doel de economie in de regio Zwolle te versterken.
  • Specifieke thema’s aan te jagen en kracht bij te zetten (samenwerking in de regio). Hiervoor overleggen wij structureel met de provincie en bezoeken wij de 21 Regio Zwolle gemeenten.
  • Een schakel te zijn in de verbinding van de landelijke- en regionale lobby.
  • Landelijke thema’s uit te rollen in de regio.
  • Het creëren van ledenvoordelen.
  • Businessontwikkeling stimuleren, door leden in contact te brengen met regionale partijen als tradeoffice en kennispoort.
  • Succesverhalen een podium te geven, door bijvoorbeeld het organiseren van de ondernemersprijs Regio Zwolle.

DÉ KRACHT VAN MKB REGIO ZWOLLE

MKB Nederland Regio Zwolle heeft een ondernemend bestuur met een groot netwerk, een ruime knowhow en kan het luisterend vermogen omzetten in daadkracht. Kortom: MKB Nederland Regio Zwolle slagvaardig en creatief.


20-05-2019 | 0 reacties

Op vrijdag 14 juni organiseert de provincie Overijssel
in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een
bijeenkomst over ondernemersvriendelijk aanbesteden.Ondernemersvriendelijk aanbesteden Wist u dat Overijsselse overheden jaarlijks voor ongeveer 6 miljard […]

09-05-2019 | 0 reacties

Afgelopen jaar hebben partners in de regio Zwolle massaal meegedaan aan Spitsfietsen, dit ging in totaal om 115 bedrijven. In Twente deden met een gelijksoortige fietsactie aldaar, genaamd Fietsmaatjes,
250 bedrijven mee. Vanwege dat succes gaan […]

08-05-2019 | 0 reacties

Op woensdag 12 juni 2019 organiseert MKB Nederland Regio Zwolle
in samenwerking met Essent Zakelijk, provincie Overijssel en Pathé een
netwerkbijeenkomst voor ondernemers over verplichte verduurzaming vanuit
de overheid.

Informatieplicht Energiebesparing
Uiterlijk op 1 juli 2019 moeten […]